Tái cơ cấu VNPT - Tin Tức về Tái cơ cấu VNPT mới nhất

Việc tái cơ cấu VNPT đang là tâm điểm của ngành Viễn thông trong năm 2014. Cùng với sự chia tách của MobiFone, thị trường viễn thông Việt Nam sẽ tạo thành thế "chân vạc" với bộ 3 "Viettel - VinaPhone - MobiFone" trong tời gian tới.