Nội chiến ở Iraq - Tin Tức về Nội chiến ở Iraq mới nhất

Iraq đang thực sự sa vào nội chiến, sau khi tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) đánh chiếm thành phố Mosul - thành phố lớn thứ 2 ở Iraq - và các khu vực có người Hồi giáo dòng Sunni chiếm đa số.