Lễ Vu Lan 2014 và "Tháng cô hồn"

Lễ Vu Lan và Lễ cúng cô hồn và hai ngày lễ khác nhau. Tuy nhiên vì diễn ra trong cùng một thời điểm nên không ít người lầm tưởng, thậm chí có người còn đánh đồng hai lễ là một. Tháng 7 âm lịch cũng được nhiều người quan niệm là "tháng cô hồn", trong đó có nhiều yếu tố ma mị và người ta thường bảo nhau thực hiện nhiều việc kiêng kỵ.

Theo sư thầy Thích Đàm Xuân lễ cúng cô hồn và lễ Vu Lan hoàn toàn khác nhau. Do chúng gắn với hai sự tích khác nhau tuy nhiên lại tổ chức chung một ngày khiến cho nhiều người nhầm lẫn.