Đại gia Dũng "lò vôi" đóng cửa khu du lịch Đại Nam

Đại gia Dũng "lò vôi" với khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng đã quyết định đóng cửa khu du lịch Đại Nam sau khi có vướng mắc với UBND tỉnh Bình Dương.