Thời sự thế giới- Diễn biến thời sự thế giới.

Thời sự thế giới, diễn biến thời sự quốc tế, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Châu Á, Châu Âu, Anh, Pháp.Cập nhật tình hình thế giới nổi bật trong ngày mới nhất.