Bà bầu nên ăn và không nên ăn gì trong 3 tháng đầu, giữa và cuối

Bà bầu nên ăn gì trong thai kỳ để bổ sung chất cho bé và mẹ.Nơi tổng hợp bà bầu nên ăn rau, hoa quả, uống sữa, bổ sung chất trong thai kỳ tốt nhất