Bão số 10

Bão số 10 giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và mạnh lên. Dự báo bão số 10 đổ bộ vào Nghệ An- Quảng Trị với sức gió giật cấp 15.