Eximbank cắt giảm 8 phó tổng giám đốc trong chiến lược cải tổ


Thứ 7, 05/08/2017 | 03:05


Cùng sự kiện

Ngoài ra, 9 Khối và Trung tâm/Phòng ban hiện tại tại Hội sở chính được tổ chức lại thành 7 Khối nhằm đơn giản hóa hệ thống tổ chức.

Ngoài ra, 9 Khối và Trung tâm/Phòng ban hiện tại tại Hội sở chính được tổ chức lại thành 7 Khối nhằm đơn giản hóa hệ thống tổ chức.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Eximbank vừa có quyết định tái sắp xếp Hội sở chính để tinh gọn bộ máy quản lý và nâng cao hiệu quả của quá trình ra quyết định.

Đây là một phần của các khởi xướng chiến lược trung và dài hạn của Ngân hàng thuộc dự án “Eximbank Mới”.

Cụ thể, Eximbank tổ chức lại 9 Khối và Trung tâm/Phòng ban hiện tại tại Hội sở chính thành 7 Khối bao gồm: Khối Khách hàng doanh nghiệp, Khối Ngân hàng bán lẻ, Khối Kinh doanh Tiền tệ, Khối Quản lý rủi ro, Khối CNTT và Vận hành, Khối Hỗ trợ Khối kế hoạch chiến lược.

Eximbank thực hiện kế hoạch cải tổ để tăng hiệu quả hoạt động. Ảnh: Eximbank.

Về cơ cấu ban điều hành mới, Ban điều hành mới bao gồm 7 thành viên: Ông Lê Văn Quyết (Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc); Ông Trần Tấn Lộc (Phó Tổng Giám đốc); Ông Đào Hồng Châu (Phó Tổng Giám đốc); Bà Đinh Thị Thu Thảo (Phó Tổng Giám đốc); Bà Văn Thái Bảo Nhi (Phó Tổng Giám đốc); Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ (Phó Tổng Giám đốc); Ông Võ Quang Hiển (Phó Tổng Giám đốc).

Để hỗ trợ Ban điều hành, Ngân hàng đã bổ sung một vị trí mới quan trọng là Giám đốc cấp cao. Các Giám đốc cấp cao chịu trách nhiệm thực hiện chiến lược kinh doanh của Ngân hàng, gồm có: ông Bùi Văn Đạo; ông Nguyễn Văn Hào; ông Lê Anh Tú; ông Masashi Mochizuki; ông Yutaka Moriwaki.

Như vậy, trong ban điều hành mới, 2 thành viên của cổ đông Sumitomo Mitsui Banking Corporation sẽ không còn làm phó tổng giám đốc mà chỉ tham gia với vai trò hỗ trợ. Trước đây, ông Yutaka Moriwaki đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.

So với trước, Eximbank đã cắt giảm 8 phó tổng giám đốc với lý do để tinh gọn bộ máy quản lý và nâng cao hiệu quả của quá trình ra quyết định.

Kế hoạch Tái cấu trúc và Chiến lược "Eximbank Mới" được tiến hành từ đầu năm 2017 nhằm "tạo ra giá trị cho tất cả các bên liên quan bao gồm khách hàng, cổ đông, nhân viên và cộng đồng thông qua tăng trưởng liên tục trong hoạt động kinh doanh”.

Qua việc cải tổ này, mỗi thành viên Ban điều hành/ hối sẽ có nhiệm vụ và chức năng rõ ràng hơn và sẽ chịu trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ mạng lưới chi nhánh của Ngân hàng. Hội sở chính có thể nhanh chóng hành động nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng và môi trường kinh doanh luôn thay đổi.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/eximbank-cat-giam-8-pho-tong-giam-doc-trong-chien-luoc-cai-to-a198242.html