Eximbank lại triệu tập cổ đông dự đại hội thường niên


Thứ 3, 14/07/2020 | 12:08


Eximbank quyết định sẽ tiến hành ĐHCĐ thường niên lần hai vào ngày 29/7 tới, đối tượng cổ đông tham dự là tất cả cổ đông trong danh sách chốt ngày 10/3.

Eximbank quyết định sẽ tiến hành ĐHCĐ thường niên lần hai vào ngày 29/7 tới, đối tượng cổ đông tham dự là tất cả cổ đông trong danh sách chốt ngày 10/3.

Eximbank vừa có thông báo đến cổ đông về việc triệu tập đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên lần 2 vào ngày 27/7 tới sau thất bại lần thứ nhất vào ngày 30/6 vừa qua.

Theo HĐQT Eximbank, do ĐHCĐ thường niên 2020  tổ chức lần thứ nhất vào ngày 30/6 vừa qua nhưng không tỷ lệ cổ đông đăng ký không đủ để tiến hành. Theo đó, cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự họp (bao gồm cổ đông và người đại diện theo ủy quyền) thấp hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định Khoản 1, Điều 33 của Eximbank.

Eximbank vừa có thông báo đến cổ đông về việc triệu tập đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên lần 2 vào ngày 27/7 tới sau thất bại lần thứ nhất vào ngày 30/6 vừa qua

Cụ thể, ĐHCĐ thường niên năm 2020 (lần 1) của Eximbank tổ chức ngày 30/6 không thể tiến hành do chỉ có 133 cổ đông tham dự, tương ứng với hơn 215 triệu cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 17,54%, không đủ túc số 65% để tiến hành.

Vì vậy, HĐQT Eximbank quyết định sẽ tiến hành ĐHCĐ thường niên lần hai vào ngày 29/7 tới. Đối tượng cổ đông tham dự là tất cả cổ đông trong danh sách chốt ngày 10/3/2020.

Thế nhưng, điều đáng chú ý là cổ đông chiến lược nước ngoài của Eximbank - Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đang nắm giữ 15% vốn cổ phần Eximbank vừa có văn bản yêu cầu ngân hàng này tổ chức ĐHCĐ thường lần 2 trước đại hội cổ đông thường niên lần 2 mà Eximbank dự kiến tiến hành vào ngày 29/7 tới đây.

Trước đó, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thường niên lần 1 của Eximbank tổ chức hôm 30-6 không thể tiến hành do chỉ có 133 cổ đông tham dự, tương ứng với hơn 215 triệu cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 17,54%, không đủ túc số 65% để tiến hành đại hội cổ đông thường niên theo quy định. Chiều cùng ngày, đại hội cổ đông bất thường lần 1 của Eximbank cũng không thể tiến hành với lý do tương tự.

Theo điều lệ hoạt động của Eximbank, đại hội cổ đông thường niên lần 2 lẫn đại hội cổ đông bất thường lần 2 sẽ được tiến hành khi đạt tỉ lệ 51% số cổ phần tham dự.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/eximbank-lai-trieu-tap-co-dong-du-dai-hoi-thuong-nien-a330800.html