Eximbank sắp họp thường niên 2022 lần thứ hai


Thứ 5, 12/05/2022 | 10:14


Cùng sự kiện

Eximbank dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 lần thứ 2 sau khi lần đầu tiên bất thành do không đủ cổ đông tham dự.

Sau khi tổ chức ĐHCĐ thường niên lần 1 bất thành, HĐQT Eximbank (MCK: EIB, sàn HoSE) thông báo triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2022 lần thứ hai.

Kinh doanh - Eximbank sắp họp thường niên 2022 lần thứ hai
ĐHCĐ thường niên lần 1 bất thành do số cổ đông dự họp ít hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Ảnh minh họa

Dự kiến, phiên họp sẽ được tổ chức vào 8h30 ngày 27/5 tại TP.HCM.

Eximbank đã có loạt các thông báo cùng tờ trình với nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị đưa ra xin ý kiến cổ đông trong kỳ họp đại hội cổ đông thường niên năm 2022 sắp tới.

Tại đại hội sắp tới, HĐQT dự kiến trình cổ đông thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.500 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt 179.000 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cùng kỳ, huy động vốn ở mức 147.600 tỷ đồng, dư nợ cấp tín dụng đạt 115.700 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhà băng này cũng giải trình vụ việc chuyển nhượng cổ phiếu Sacombank (MCK: STB) dưới mức giá tối thiểu 13.000 đồng/cổ phiếu dẫn đến làm giảm thu nhập của Eximbank.

Trước đó, ngày 28/4, Eximbank tổ chức đại hội thường niên 2022 lần thứ nhất không thành công do số cổ đông dự họp ít hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Số cổ đông tham dự là 90 người, tương đương với 688,4 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 56%.

Trong năm 2020, Eximbank đã bốn lần lên lịch họp cổ đông nhưng đều không thành. Trong năm 2021, Eximbank cũng phải tổ chức đại hội tới lần 2 (ĐHĐCĐ thường niên 2021 lần 2 tổ chức ngày 15/2/2022) mới có thể kiện toàn được bộ máy HĐQT và BKS.

HĐQT bổ nhiệm bà Lương Thị Cẩm Tú- Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) thay cho ông Yasuhiro Saitoh. Bà Lương Thị Cẩm Tú đã được bầu làm Thành viên HĐQT trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 lần 2, với tỷ lệ phiếu bầu 62,2%.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/eximbank-sap-hop-thuong-nien-2022-lan-thu-hai-a537309.html