Eximbank tạo "cú sốc" khi kinh doanh “tụt dốc”


Thứ 3, 18/02/2014 | 07:35


(ĐSPL) - Ngân hàng Eximbank công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2013 với kết quả lỗ trước thuế hơn 328 tỷ đồng, sau thuế gần 222 tỷ đồng.

(ĐSPL) - Mớ? đây, Ngân hàng Xuất nhập khẩu V?ệt Nam, Ex?mbank công bố báo cáo tà? chính hợp nhất quý IV/2013 vớ? kết quả lỗ trước thuế hơn 328 tỷ đồng, sau thuế gần 222 tỷ đồng. Đây là lần thua lỗ đầu t?ên kể từ quý IV/2008 của ngân hàng được đánh g?á vào hàng vững mạnh này.

Kể từ quý IV/2008 đến năm 2013, ngân hàng Ex?mbank mớ? gh? nhận mức thua lỗ cao chỉ trong một quý. Theo đó, tổng lợ? nhuận trước thuế quý IV/2013 bất ngờ âm 328,1 tỷ đồng; lợ? nhuận sau thuế trong quý âm 221,62 tỷ đồng. Kết quả thua lỗ trên kéo theo tổng lợ? nhuận trước thuế cả năm 2013 chỉ đạt 827 tỷ đồng. 

Nhìn chung, tính đến 31/12/2013, tổng tà? sản của Ex?mbank đạt gần 169.914 tỷ đồng, g?ảm nhẹ so vớ? con số 170.156 tỷ đồng tạ? thờ? đ?ểm cuố? năm 2012. Tổng số dư t?ền gử? của khách hàng đạt hơn 79.472 tỷ đồng, tăng 12,8\% so vớ? cuố? năm 2012. 

Kh? so sánh vớ? các ngân hàng khác trong hệ thống, cũng như bình quân của toàn ngành ngân hàng, Ex?mbank chỉ đạt mức tăng trưởng 11\%. Tỷ lệ nợ xấu ch?ếm 1,98\% tổng dư nợ, tăng 0,66\% so vớ? cuố? năm 2012. Tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 83.354 tỷ đồng, tăng 11,25\% so vớ? cuố? năm 2012.

 Đạ? hộ? đồng cổ đông thường n?ên Ex?mbank đặt chỉ t?êu kế hoạch lợ? nhuận trước thuế 3.200 tỷ đồng trong năm 2013. 

Theo nhận định trên tờ Vneconomy, ha? tác động chính dẫn đến kết quả k?nh doanh “tụt dốc” nó? trên xuất phát từ hoạt động k?nh doanh ngoạ? hố? và ch? phí trích lập dự phòng rủ? ro tín dụng của ngân hàng Ex?mbank.

Cụ thể, trong hoạt động k?nh doanh ngoạ? hố? bao gồm cả hoạt động k?nh doanh vàng quý IV, Ex?mbank lỗ tớ? gần 230 tỷ đồng, cả năm lỗ từ hoạt động này cũng gần 114 tỷ đồng. Năm 2013, một số ngân hàng thương mạ? chịu lỗ trong hoạt động chuyển đổ? vốn từ vàng cùng rủ? ro về g?á vàng sau kh? tất toán. Ngân hàng Xuất nhập khẩu V?ệt Nam, Ex?mbank cũng nằm trong số đó. 

Về ch? phí trích lập dự phòng rủ? ro tín dụng, r?êng quý III/2014, Ex?mbank đã gh? nhận ch? phí trích lập dự phòng rủ? ro tín dụng khá lớn, lên tớ? 120,5 tỷ đồng, trong kh? cùng kỳ 2012 chỉ là 39,3 tỷ đồng. Số t?ền ch? phí trích lập dự phòng rủ? ro tín dụng tăng l?ên quan đến đ?ều hành mớ? trong v?ệc xử lý nợ xấu, do đó có tác động trực t?ếp đến lợ? nhuận của ngân hàng này.

 Ông Trương Văn Phước - ngườ? t?ền nh?ệm (bên trá?) và ông Nguyễn Quốc Hương – Tân TGĐ của Ex?mbank (bên phả?).
Bên cạnh đó, chính sách nhân sự cũng có tác động không nhỏ đến kết quả của Ex?mbank. Ngân hàng này có sự cắt g?ảm nhân sự khá lớn trong năm 2013. Theo đó, tính đến 31/12/2013, tổng số cán bộ nhân v?ên của ngân hàng còn 5.362 ngườ?, trong kh? cùng kỳ năm trước là 5.800 ngườ?.

Nhắc đến câu chuyện cắt g?ảm nhân sự, nh?ều ngườ? lạ? nhớ ngay đến v?ệc ông Trương Văn Phước thô? g?ữ chức Phó chủ tịch k?êm Tổng g?ám đốc Ex?mbank thay bằng CEO Nguyễn Quốc Hương. Nếu như dướ? thờ? ông Trương Văn Phước chỉ r?êng từ quý I/2009 đến quý III/2013 lã? trước thuế gần 12.000 tỷ đồng. Thì g?a? đoạn hậu Trương Văn Phước, Ex?mbank cho thấy những dấu h?ệu đ? xuống về kết quả k?nh doanh, tạo cú "sốc" lớn cho g?ớ? đầu tư và tà? chính. 

V?ệt Hương (Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/eximbank-tao-cu-soc-khi-kinh-doanh-tut-doc-a22015.html