FPT có tân Giám đốc Toàn cầu hóa


Thứ 3, 22/04/2014 | 07:23


(ĐSPL) - FPT mới bổ nhiệm ông Dương Dũng Triều đảm nhiệm vị trí tân Giám đốc Toàn cầu hóa.

(ĐSPL) - Nằm trong chiến lược dài hạn nhằm tạo ra trải nghiệm đa dạng và nâng cao năng lực điều hành của lãnh đạo, Tập đoàn FPT đã bổ nhiệm vị trí tân Giám đốc Toàn cầu hóa cho ông Dương Dũng Triều.

Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần FPT, ông Trương Gia Bình mới đây đã ký quyết định bổ nhiệm ông Dương Dũng Triều làm Giám đốc Toàn cầu hóa của FPT. Thay thế vị trí Tổng Giám đốc FPT IS hiện tại của ông Dương Dũng Triều, là ông Phạm Minh Tuấn.

Việc điều chuyển lãnh đạo cao cấp trên tại FPT nằm trong chương trình chiến lược "Quy hoạch và luân chuyển lãnh đạo FPT" nhằm tạo ra trải nghiệm đa dạng và nâng cao năng lực điều hành của lãnh đạo cao cấp tại công ty trong thời gian tới.

Được biết, ông Dương Dũng Triều trước khi giữ cương vị tân Giám đốc Toàn cầu hóa của FPT đã có hơn 3 năm giữ chức Tổng Giám đốc FPT IS. Trong giai đoạn từ năm 2007-2010, ông ở vị trí Phó Tổng Giám đốc FPT IS. Từ năm 2003-2006, ông Triều là Giám đốc công ty Giải pháp phần mềm FPT (FSS).

FPT có tân Giám đốc Toàn cầu hóa
Ông Dương Dũng Triều, tân Giám đốc Toàn cầu hóa của FPT.

Với kinh nghiệm quản lý lâu năm tại các dự án công nghệ thông tin lớn, việc ông Dương Dũng Triều chính thức giữ chức Giám đốc Toàn cầu hóa của FPT vào ngày 19/4 hứa hẹn sẽ đem lại nhiều bước tiến chuyển mình cho FPT – một trong những doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam.

Công ty cổ phần FPT cũng mới công bố mục tiêu doanh thu 2014 trong buổi họp đại hội cổ đông vào ngày 19/3 vừa qua. Theo đó, FPT dự kiến tăng doanh thu lên 11\%, lợi nhuận trước thuế tăng 6\% và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 10\% so với cùng kỳ năm 2013.

Trước đó, trong năm 2013, lợi nhuận trước thuế của FPT đạt 2.516 tỷ đồng, tăng 5\% so với năm 2012 và lợi nhuận sau thuế đạt 2.065 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.608 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 5.858 đồng. Trong năm 2013, FPT đã nộp ngân sách 4.043 tỷ đồng, tăng 8,8\% so với 2012.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/fpt-co-tan-giam-doc-toan-cau-hoa-a30249.html