Gelex: Lợi nhuận hơn 1.600 tỷ đồng, vượt kế hoạch 60%


Thứ 6, 28/01/2022 | 20:39


Cùng sự kiện

Với hơn 1.600 tỷ đồng lợi nhuận, Gelex ghi nhận mức lãi cao nhất lịch sử hoạt động sau khi hợp nhất với Tổng công ty Viglacera.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex (MCK: GEX, sàn HoSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2021 với doanh thu thuần đạt hơn 9.427 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó doanh thu mảng cốt lõi từ lĩnh vực thiết bị điện đạt hơn 5.346 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng 56%.

gelex loi nhuan hon 1600 ty dong vuot 60 ke hoach dspl
Trong năm 2021, Gelex ghi nhận mức lãi cao nhất lịch sử hoạt động. Ảnh minh họa

Tăng trưởng doanh thu của Gelex trong kỳ chủ yếu đến từ việc phát sinh thêm doanh thu từ bán các sản phẩm vật liệu xây dựng và cho thuê bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp và dịch vụ phụ trợ khác và doanh thu hoạt động xây dựng.

Đây là phần doanh thu phát sinh do hợp nhất kết quả kinh doanh với Tổng công ty Viglacera (MCK: VGC, sàn HoSE).

Doanh thu từ hoạt động tài chính của Gelex tăng đột biến gấp 5 lần so với cùng kỳ, đạt hơn 377 tỷ đồng do tăng lãi tiền gửi, lãi cho vay, hợp tác đầu tư và phát sinh lãi do đánh giá lại khoản đầu tư.

Trong kỳ, các loại chi phí của Gelex đều ghi nhận tăng mạnh, trong đó, chi phí tài chính tăng 82%, ở mức hơn 501 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng gấp hơn 2 lần, đạt lần lượt 326 tỷ đồng và 476 tỷ đồng.

Gelex báo lãi sau thuế 504 tỷ đồng, tăng 48,8% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2021, doanh thu thuần và lợi nhuận của Gelex lần lượt đạt 28.585 tỷ đồng và 1.666 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng ở mức 59% và 70%.

Đây là mức lợi nhuận cao nhất lịch sử hoạt động của Gelex sau khi hợp nhất với Tổng công ty Viglacera, đồng thời cũng vượt 60% kế hoạch đề ra.

Trong năm vừa qua, Gelex đã đẩy mạnh việc huy động vốn dưới nhiều hình thức như bán cổ phiếu quỹ, chào bán cổ phiếu mới, phát hành trái phiếu.

Tính tới cuối năm 2021, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng gấp hơn 2 lần so với thời điểm đầu năm, từ mức 27.152 tỷ đồng lên 61.182 tỷ đồng. Trong đó tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp này tăng gấp 3 lần lên hơn 4.781 tỷ đông.

Tuy vậy, tổng nợ phải trả của Gelex cũng tăng gấp hơn 2 lần lên 40.679 tỷ đồng, trong đó nợ vay dài hạn và ngắn hạn tăng 88%, ghi nhận hơn 8.161 tỷ đồng.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gelex-loi-nhuan-hon-1-600-ty-dong-vuot-ke-hoach-60-a527156.html