Gelex phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu cho các tổ chức tín dụng


Thứ 7, 22/01/2022 | 14:16


Cùng sự kiện

Chỉ trong thời gian ngắn, Gelex đã phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm cho 2 tổ chức tín dụng.

Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Gelex, MCK: GEX, sàn HoSE) đã có báo cáo về kết quả phát hành trái phiếu.

gelex phat hanh 1500 ty trai phieu cho to chuc tin dung dspl
Chú thích ảnh

Cụ thể, ngày 23/12/2021, công ty phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu cho 1 tổ chức tín dụng, kỳ hạn 3 năm với lãi suất cố định là 8,5%/năm và trả lãi 3 tháng một lần. Trái phiếu sẽ được đáo hạn vào ngày vào ngày 23/12/2024.

Mục đích huy động để tăng quy mô hoạt động của doanh nghiệp, nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, ngày 31/12/2021, công ty cũng phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm cho 1 tổ chức tín dụng trong nước. Lãi suất 12 tháng đầu tiên là 8,5%/năm và sau đó điều chỉnh theo thị trường. Kỳ trả lãi là 6 tháng một lần.

Số tiền huy động được sử dụng cho mục đích tăng quy mô hoạt động, nhằm bổ sung vốn lưu động.

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn công ty đã phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2021, GEX ghi nhận doanh thu đạt 6.042,64 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 343,83 tỷ đồng, lần lượt tăng 28% và 69% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu của Gelex ở mức 19.157,15 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.162,44 tỷ đồng, lần lượt tăng 59% và 81% so với cùng kỳ.

Trong năm 2021, GEX đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 1.285 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, công ty vượt 10% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/09/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp này tăng gấp đôi so với thời điểmđầu năm, lên gần 54.300 tỷ đồng. Trong đó, tiền và tương đương tiền đạt gần 3,334 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần đầu năm do tăng tiền thu từ phát hành cổ phiếu và đi vay. Hàng tồn kho ở mức 11.455 tỷ đồng.

Nợ vay tài chính tăng lên mức 19.488 tỷ đồng do tăng dư nợ vay ngắn hạn và nợ vay dài hạn.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gelex-phat-hanh-1-500-ty-dong-trai-phieu-cho-cac-to-chuc-tin-dung-a526510.html