Giá cước viễn thông lại "nhấp nhổm" tăng


Thứ 7, 14/12/2013 | 07:26


Bộ Công Thương và Bộ Thông tin và Truyền thông đang tiếp tục đề nghị Chính phủ cho phép điều chỉnh tăng giá cước viễn thông trong năm 2014.

Bộ Công Thương và Bộ Thông t?n và Truyền thông đang t?ếp tục đề nghị Chính phủ cho phép đ?ều chỉnh tăng g?á cước v?ễn thông trong năm 2014.

Thông t?n trên được đưa ra tạ? hộ? nghị d?ễn ra ngày 13/12/2013 của Cục V?ễn thông (Bộ Thông t?n và Truyền thông).

Theo webs?te ICT News, g?á cước mớ? sẽ được th?ết lập trên cơ sở g?á thành, cung cầu thị trường và mặt bằng g?á chung của khu vực.

V?ệc k?ến nghị đ?ều chỉnh thêm g?á cước đố? vớ? dịch vụ v?ễn thông ở thờ? đ?ểm h?ện tạ? rất có thể sẽ tạo ra những h?ệu ứng không đồng thuận trong dư luận. Mớ? đây, kh? các nhà mạng đồng loạt tăng g?á cước 3G, vớ? mức tăng cao nhất lên tớ? 40\%, không ít ngườ? t?êu dùng dịch vụ này bức xúc.


G?á cước v?ễn thông t?ếp tục tăng sẽ làm chậm tốc độ t?ếp cận nh?ều dịch vụ d? động?

Tạ? hộ? nghị trên, Thứ trưởng Lê Nam Thắng cho rằng v?ệc đ?ều chỉnh g?á cước dịch vụ thông t?n d? động, trong đó có 3G, hoàn toàn phù hợp vớ? chính sách, quy định h?ện hành.

Tuy vậy, ông Thắng cũng cho b?ết, g?á cước dịch vụ v?ễn thông của V?ệt Nam đã đạt mức tương đương hoặc thấp hơn mức trung bình của khu vực và thế g?ớ?, tương đố? phù hợp thu nhập ngườ? dân, vì thế vấn đề cần quan tâm nhất h?ện nay là chất lượng dịch vụ. Theo ông, năm 2014, cần tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ v?ễn thông, nhất là các dịch vụ, như truy nhập Internet băng rộng, d? động, 3G...

L?ên quan đến đề án tá? cơ cấu Tập đoàn Bưu chính V?ễn thông V?ệt Nam (VNPT), do Cục V?ễn thông xây dựng, theo ông Thắng, “đây là một bước ngoặt quyết định đố? vớ? Tập đoàn VNPT, ảnh hưởng tớ? thị trường v?ễn thông, ngườ? sử dụng các dịch vụ cũng như bộ máy, nhân sự của VNPT”.

“Cơ quan quản lý Nhà nước phả? bảo đảm thị trường v?ễn thông cạnh tranh, phát tr?ển bền vững. Sau kh? đề án tá? cơ cấu VNPT được Chính phủ phê duyệt, Cục V?ễn thông phả? xem xét hoạt động tá? cơ cấu các doanh ngh?ệp Nhà nước khác trong lĩnh vực v?ễn thông như Gtel, SPT,…”, Thứ trưởng Lê Nam Thắng cho hay.

Theo VnEconomy

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gia-cuoc-vien-thong-lai-nhap-nhom-tang-a13391.html