Bài trí rồng phượng tăng vận may cho hôn nhân

Theo kiến thức
Phụ nữ độc thân và biểu tượng rồng: Một trong những vấn đề được phong thuỷ đặc biệt quan tâm là việc tạo ra sự cân bằng về năng lượng. Cách tốt nhất để có được sự cân bằng này là vận dụng những biểu tượng phong thủy vào không gian sống. Với phụ nữ, nên sử dụng biểu tượng rồng để thu hút năng lượng dương.
Xem album Bài trí rồng phượng tăng vận may cho hôn nhân