`
Chuyện làng sao - Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh bị đồn mâu thuẫn, hành động của đàn anh xóa đi tất cả

Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh bị đồn mâu thuẫn, hành động của đàn anh xóa đi tất cả

Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh vướng tin đồn mâu thuẫn vì người quản lý cũ của cả hai, Hoàng Bân.

Trong Giải trí