`
Chuyện làng sao - Chia sẻ xúc động của con gái đạo diễn "Những ngọn nến trong đêm" trước khi qua đời

Chia sẻ xúc động của con gái đạo diễn "Những ngọn nến trong đêm" trước khi qua đời

Đạo diễn Đỗ Đức Thành vẫn giữ mẩu giấy nhỏ con gái viết nguệch ngoạc cho anh trước khi phẫu thuật: "Không sao đâu, không lo, chiến đấu".

Trong Giải trí