`
Chuyện làng sao - Bảo Thy sẽ làm đám cưới vào tháng 11?

Bảo Thy sẽ làm đám cưới vào tháng 11?

Thông tin Bảo Thy sẽ lên xe hoa vào tháng 11 với bạn trai lâu năm đang được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ.

Trong Giải trí