Sao Việt đã biết cầm mic từ khi còn nhỏ

Ngắm hình ảnh cầm mic biểu diễn thuở bé của Sao Việt.
 
Noo Phước Thịnh ngơ ngác khi bị chụp hình trong lúc biểu diễn văn nghệ
Xem album Sao Việt đã biết cầm mic từ khi còn nhỏ