Sao Việt đã biết cầm mic từ khi còn nhỏ

Ngắm hình ảnh cầm mic biểu diễn thuở bé của Sao Việt.
 
Tuấn Hưng
Xem album Sao Việt đã biết cầm mic từ khi còn nhỏ