`
Người trong cuộc - Ghi hình "Người ấy là ai?" xong xuôi nhưng lỡ cơ hội lên sóng, Lý Nhã Kỳ nói gì?

Ghi hình "Người ấy là ai?" xong xuôi nhưng lỡ cơ hội lên sóng, Lý Nhã Kỳ nói gì?

Lý Nhã Kỳ từng ghi hình một tập "Người ấy là ai?" mùa 3 cùng Liên Bỉnh Phát, Gin Tuấn Kiệt nhưng chương trình không được lên sóng.

Trong Giải trí