Người trong cuộc - "Sao Mai" Bích Hồng và 2 năm trăn trở với album "Lời ca dâng Người"

"Sao Mai" Bích Hồng và 2 năm trăn trở với album "Lời ca dâng Người"

"Sao Mai" Bích Hồng vừa ra mắt album "Lời ca dâng Người" sau 2 năm thực hiện.