`
Người trong cuộc - Đồng Lan mắc COVID-19: Lạc quan thoát khỏi nỗi “sợ chết”

Đồng Lan mắc COVID-19: Lạc quan thoát khỏi nỗi “sợ chết”

Khi mắc COVID-19, ca sĩ Đồng Lan luôn cố gắng thoát khỏi nỗi “sợ chết”. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cô đã vượt qua bệnh tật và giữ vững tâm thái lạc quan.