`
Tin tức giải trí - Hà Gia Kính hát ca khúc kinh điển phim "Bao Thanh Thiên" ở trung tâm thương mại

Hà Gia Kính hát ca khúc kinh điển phim "Bao Thanh Thiên" ở trung tâm thương mại

"Triển Chiêu" Hà Gia Kính được mời tham gia một sự kiện diễn ra tại tại trung tâm thương mại ở Bình Hương, Giang Tây (Trung Quốc).

Trong Giải trí