`
Tin tức giải trí - Hoa hồng trên ngực trái tập 29: Bảo ngày càng quan tâm Khuê, Thái muốn nối lại tình xưa

Hoa hồng trên ngực trái tập 29: Bảo ngày càng quan tâm Khuê, Thái muốn nối lại tình xưa

Trong tập 29 Hoa hồng trên ngực trái, Bảo thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho Khuê, trong khi Thái cũng nuôi hy vọng quay lại với vợ cũ.

Trong Giải trí