Giảm 50% lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp


Thứ 2, 29/01/2018 | 07:48


Cùng sự kiện

Một số phí, lệ phí liên quan đến việc đăng ký thành lập, thay đổi nội dung đăng ký của doanh nghiệp được giảm 50% kể từ cuối tháng 1/2018.

Một số phí, lệ phí liên quan đến việc đăng ký thành lập, thay đổi nội dung đăng ký của doanh nghiệp được giảm 50% kể từ cuối tháng 1/2018.

Kể từ cuối tháng 1/2018, một số phí, lệ phí liên quan đến việc đăng ký thành lập, thay đổi nội dung đăng ký của doanh nghiệp được giảm 50%.

Kể từ cuối tháng 1/2018, một số phí, lệ phí liên quan đến việc đăng ký thành lập, thay đổi nội dung đăng ký của doanh nghiệp (DN) được giảm 50% theo Thông tư 130/2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư 215/2016 về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin DN.

Giảm 50% lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp

Cụ thể, lệ phí đăng ký thành lập DN, thay đổi nội dung đăng ký DN, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký DN được giảm từ 200.000 đồng/lần còn 100.000 đồng/lần. Lệ phí cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của DN giảm từ 100.000 đồng/hồ sơ xuống còn 50.000 đồng/hồ sơ. 

Riêng phí cung cấp thông tin DN, trường hợp cung cấp thông tin DN theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên, mức phí 5 triệu đồng/tháng giảm còn 4,5 triệu đồng/tháng. DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký DN và phí cung cấp thông tin DN lần đầu.

Kiều Trang (T/h)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/giam-50-le-phi-dang-ky-thanh-lap-doanh-nghiep-a218041.html