Giáo án "khủng khiếp" chỉ là do cách nghĩ


Thứ 7, 07/12/2013 | 05:15


Nhiều ý kiến cho rằng, nghề giáo là gắn liền với giáo án, không thể đổ lỗi cho nhiều việc mà không thể tự học. Đồng thời, họ cũng cho rằng mỗi việc đều có cái khó riêng, nếu không nhìn vào những điểm tốt thì không thể làm được.

Nh?ều ý k?ến cho rằng, nghề g?áo là gắn l?ền vớ? g?áo án, không thể đổ lỗ? cho nh?ều v?ệc mà không thể tự học. Đồng thờ?, họ cũng cho rằng mỗ? v?ệc đều có cá? khó r?êng, nếu không nhìn vào những đ?ểm tốt thì không thể làm được.

Thầy Nguyễn Đình Phúc, Trường THPT Phan Thúc Trực (Nghệ An) cho rằng, công v?ệc của g?áo v?ên đúng là rất nh?ều, từ lo hồ sơ, dự g?ờ, thao g?ảng, hộ? họp, tự học. Ngoà? ra, g?áo v?ên chịu nh?ều áp lực từ lãnh đạo, phụ huynh, học s?nh và cả dư luận xã hộ? trong kh? lương bổng thấp, không đủ sống…

"Tuy nh?ên, công v?ệc trên là đặc thù của nghề g?áo và các nghề khác cũng chịu áp lực chứ không r?êng ngành g?áo dục" - lờ? thầy Phúc.

Ảnh m?nh họa.

G?áo v?ên không thể đổ lỗ? do đờ? sống khó khăn, nh?ều công v?ệc nên không tự học. Theo thầy Phúc, g?áo v?ên phả? nhận thức được, tự học là đạo đức bở? đó là lương tâm, trách nh?ệm nghề ngh?ệp, tự trọng của nghề g?áo. Không tự học, sẽ tự đào thả?, trước kh? bị đào thả?, con em nhân dân không được thụ hưởng những thành quả tr? thức từ những ông thầy mệt mỏ?, tụt hậu” .

Đồng quan đ?ểm, cô Đặng Thị H?ệp - g?áo v?ên một trường ở TP Nha Trang nhìn nhận: “Đã làm g?áo v?ên là phả? soạn g?áo án. G?áo án gắn vớ? sự ngh?ệp của ngườ? g?áo v?ên và yếu tố tất yếu không thể th?ếu để g?áo v?ên gh? chép lạ? suy, nghĩ cảm nhận của mình chuẩn bị cho bà? dạy tốt hơn”.

V?ệc nó? g?áo án nặng, khủng kh?ếp chỉ là nặng trong tư tưởng, suy nghĩ: “tư tưởng không thông thì đeo b? đông cũng nặng”.

Có một thực tế là bất cứ nghề nào cũng than khổ và luôn nhìn vào đ?ểm khổ, đ?ểm dở để mà than thở, trong kh? không chịu nhìn vào đ?ểm tốt để phát tr?ển.

Từ khủng kh?ếp đến dố? trá?

Theo cô H?ệp, g?áo v?ên có những "v?ệc trăm tên" là do sự áp đặt từ trên xuống của Bộ, Phòng, Sở GD-ĐT không cho g?áo v?ên được nhìn theo quan đ?ểm r?êng của từng ngườ?.

Chính Bộ, Sở, Phòng GD- ĐT áp đặt, bắt g?áo v?ên nộp quá nh?ều sổ sách g?ấy tờ không đáng có, kh?ến g?áo v?ên b?ến cá? không có “nặn” thành cá? có.

Đ?ều này vô hình chung kh?ến nền g?áo dục trở nên rập khuôn và đang tập cho g?áo v?ên thó? dố? trá, dố? trá để đố? phó.

"Nếu Phòng GD- ĐT bảo tô? nộp g?áo án, chỉ trong 1 đêm tô? có thể nộp và tất cả g?áo v?ên đều làm như vậy. Vì Bộ g?áo dục chấp nhận như vậy và Bộ kha? s?nh ra sự dố? trá này. Họ cũng không đò? hỏ? hơn mà chỉ là nộp cho có, nộp mà không có ngườ? đọc và cũng không a? phanh phu? ra g?áo án sơ sà?” - lờ? cô H?ệp.

Ở góc khác thầy Phúc cho rằng, do công v?ệc nh?ều đò? hỏ? ngườ? g?áo v?ên phả? b?ết bố trí khoa học, có phương pháp làm v?ệc, phân bố thờ? g?an; làm ngh?êm túc, trách nh?ệm, hợp lý thì công v?ệc không thể ứ đọng đến mức không g?ả? quyết được.

Trên thực tế có những g?áo v?ên m?ệt mà?, chăm chút cho nghề, luôn lo lắng để nâng cao chất lượng g?áo dục nhưng cũng có bộ phận chưa ngh?êm túc làm v?ệc, đến lúc lãnh đạo k?ểm tra thì đổ lỗ? cho khách quan như bận g?a đình, chồng con, công v?ệc nh?ều quá không làm nổ?.

Còn theo cô H?ệp, một g?áo v?ên tâm huyết sẽ b?ết g?áo án nằm trong đầu, trong t?m, trong não là g?áo án đích thực. G?áo án đó đã được tích lũy trong một quá trình từ học tập, tích lũy và cuố? cùng là nhả tơ g?ống như con tằm.

Theo Báo V?etnamnet

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giao-an-khung-khiep-chi-la-do-cach-nghi-a12143.html