Chuyện học đường - Đại học Quốc gia TP HCM sẽ tuyển thẳng 21 học sinh giỏi trên địa bàn

Đại học Quốc gia TP HCM sẽ tuyển thẳng 21 học sinh giỏi trên địa bàn

Những học sinh giỏi trung học phổ thông tại Sài Gòn được tuyển thẳng vào các trường thành viên của Đại học QG TP HCM năm 2019 sẽ được đăng kí tối đa 3 nguyện...