`
Chuyện học đường - Học sinh Hà Nội chính thức đi học trở lại từ ngày 2/3

Học sinh Hà Nội chính thức đi học trở lại từ ngày 2/3

Học sinh các cấp của Hà Nội sẽ trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trong Giáo dục pháp luật