`
Tuyển sinh - Du học - Gần 1/3 học sinh lớp 12 không đăng ký xét tuyển đại học năm 2020

Gần 1/3 học sinh lớp 12 không đăng ký xét tuyển đại học năm 2020

Có 255.000 thí sinh trên tổng số 895.000 chỉ thi tốt nghiệp THPT, không đăng ký xét tuyển đại học 2020.