Tuyển sinh - Du học - Hà Nội: Một thí sinh đăng ký tới 50 nguyện vọng xét tuyển đại học

Hà Nội: Một thí sinh đăng ký tới 50 nguyện vọng xét tuyển đại học

Theo Bộ GD&ĐT, số lượng nguyện vọng trung bình thí sinh đăng ký năm 2019 là 3.94 nguyện vọng, trong đó, có 1 thí sinh ở Hà Nội đăng kí tới 50 nguyện vọng.