`
Tuyển sinh - Du học - Chảy máu chất xám và những “rào cản” khiến du học sinh “ngại” về nước

Chảy máu chất xám và những “rào cản” khiến du học sinh “ngại” về nước

Tỉ lệ du học sinh trở về Việt Nam làm việc ngày càng giảm đang tạo sức ép lớn đối với nhu cầu về một nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước.