Giáo lý nhà Phật không có nghi lễ dâng sao giải hạn


Thứ 4, 12/02/2014 | 22:45


(ĐSPL) - Từ xưa, các phật tử thường có tục hành hương đầu năm tới chùa chiền để chiêm bái Phật, tu dưỡng tinh thần và cầu cho một năm an lành sức khỏe. Cùng với sự biến đổi của lịch sử, nghi lễ này đã bị biến tướng thành lễ dâng sao giải hạn.

(ĐSPL) - Từ xưa, các phật tử thường có tục hành hương đầu năm tớ? chùa ch?ền để ch?êm bá? Phật, tu dưỡng t?nh thần và cầu cho một năm an lành sức khỏe. Cùng vớ? sự b?ến đổ? của lịch sử, ngh? lễ này đã bị b?ến tướng thành lễ dâng sao g?ả? hạn.

Vào dịp đầu năm, ngườ? dân trong cả nước lạ? ùn ùn kéo nhau lên chùa làm lễ dâng sao g?ả? hạn vớ? mong muốn nhờ phép nh?ệm màu của đức Phật để hóa g?ả? những sao xấu ch?ếu mạng trong năm. Thế nhưng, ý nghĩa thực sự của ngh? lễ này có phả? như vậy?

Để làm rõ vấn đề này, PV báo Đờ? sống và pháp luật đã có buổ? trò chuyện vớ? hòa thượng Thích Thanh Nh?ễu, Phó chủ tịch thường trực Hộ? đồng trị sự G?áo hộ? Phật g?áo V?ệt Nam.

Hòa thượng Thích Thanh Nh?ễu: Lễ dâng sao g?ả? hạn là một b?ến tướng của lễ cầu an trong Phật g?áo.

Nếu cứ dâng sao mà g?ả? được hạn thì th?ên hạ đã vô sự rồ?

- Thưa hòa thượng, cứ vào dịp đầu xuân năm mớ? là rất nh?ều ngườ? dân đổ xô lên chùa làm lễ dâng sao g?ả? hạn. Nh?ều ngườ? cho rằng, vận mệnh, họa phúc của con ngườ? trong một năm đều l?ên quan đến sao ch?ếu mệnh. Do đó, họ phả? lên chùa g?ả? trừ sao xấu, đón sao tốt nhằm g?úp cho một năm làm ăn thuận lợ?. Thậm chí, nh?ều ngườ? còn bỏ mấy chục tr?ệu đồng cho lễ dâng sao. Vậy trong g?áo lý nhà Phật đề cập về vấn đề này như thế nào?

G?áo lý nhà Phật không có ngh? lễ nào gọ? là dâng sao g?ả? hạn cả. Từ xưa, các phật tử thường có tục hành hương đầu năm tớ? chùa ch?ền để ch?êm bá? Phật, tu dưỡng t?nh thần và cầu cho một năm an lành sức khỏe. Thế nhưng, cùng vớ? sự b?ến đổ? của lịch sử, ngh? lễ này đã bị b?ến tướng thành lễ dâng sao g?ả? hạn như mọ? ngườ? thường nó?.

Về bản chất, nó vẫn là một lễ cầu an mà thô?. Cũng theo lờ? Phật dạy thì không có ngô? sao nào ch?ếu vào con ngườ? mà nhờ đó được phúc lợ? hay mang ta? họa cả. Phúc họa của con ngườ? là do ngh?ệp báo dắt dẫn mà thành. Ngh?ệp do con ngườ? tạo ra và cũng nhờ đó mà thành họa phúc. Nếu chúng ta làm nh?ều v?ệc th?ện thì sẽ nhận được phúc, còn ngược lạ? sẽ nhận quả báo. Luật nhân quả cứ như vậy mà ứng vận vào con ngườ? chứ có l?ên quan gì đến sao xấu hay sao tốt. Nếu cứ dâng sao mà g?ả? được hạn thì th?ên hạ đã vô sự rồ?.

Vì thế, những ngườ? sẵn sàng bỏ ra mấy chục tr?ệu đồng để làm lễ dâng sao là hoàn toàn lãng phí t?ền của và công sức. Cứ thà rằng, họ mang số t?ền đó đ? hành th?ện thì phúc sẽ đến cửa. V?ệc gì phả? cưỡng cầu vào đ?ều không có thực như vậy. Nhà Phật hoàn toàn không có và không ủng hộ v?ệc này.

- Nh?ều ngườ? t?n rằng, nếu họ càng cung t?ến nh?ều t?ền của vào chùa thì sẽ càng được Phật cho “ăn lộc”. Vì thế, nh?ều đạ? g?a không t?ếc t?ền, của cung t?ến hàng chục tỷ đồng vào chùa. Dịp lễ dâng sao g?ả? hạn đầu năm cũng là một cơ hộ? cho họ thực h?ện v?ệc này. Hòa thượng đánh g?á về vấn đề đó như thế nào?

Tất cả mọ? ngườ? đều bình đẳng trước cửa Phật chứ không có chuyện cung t?ến nh?ều hưởng phúc nh?ều, cung t?ến ít hưởng phúc ít. Phật g?áo đặt chữ tâm lên đầu chứ không bàn đến chữ lợ?. Nếu cung t?ến mấy chục tỷ đồng mà không xuất phát từ tâm th?ện thì không bằng ngườ? nghèo thành tâm n?ệm Phật. Đô? kh? chỉ một nén nhang, một bông hoa cúng dường chư Phật mà lòng thành thì phúc đức còn cao nặng hơn những ngườ? bỏ nú? t?ền ra mượn danh Phật để thực h?ện mưu đồ khác.

Như đã đề cập ở trên, con ngườ? do ngh?ệp báo dẫn dắt nên bớt ngh?ệp được thì bớt đau khổ. Muốn bớt ngh?ệp thì phả? lấy tu tâm, tích đức làm t?ền đề. Do đó mớ? có chuyện ngườ? ta tô tượng, đúc chuông để g?ả? ngh?ệp. Lòng thành hướng Phật thì tâm an, thể mạnh chứ không câu nệ chuyện cung t?ến nh?ều hay ít. Tất nh?ên, đố? vớ? những ngườ? có t?ền mà họ thành tâm cung t?ến vào chùa là đ?ều đáng hoan nghênh. Họ làm như vậy là cố gắng g?ả? ngh?ệp, tạo phúc cho chính họ và những ngườ? thân của mình. Tuy nh?ên, nếu cứ đợ? dịp như dâng sao g?ả? hạn đầu năm mớ? cung t?ến nh?ều t?ền của vào chùa thì ngườ? đó đã khở? phát tâm lý đua tranh, khoe mẽ. Như vậy đã tạo ngh?ệp chứ sao có thể tạo phúc được. Dù anh có cung t?ến bao nh?êu đ? nữa thì dướ? quan đ?ểm của nhà Phật cũng như không mà thô?, thậm chí còn hạ? cả mình nữa.

Nên dùng t?ền đó để hành th?ện tích phúc

- Như hòa Thượng vừa nó?, thực chất của ngh? lễ dâng sao g?ả? hạn là ngh? thức cầu an trong đạo Phật. Thế nhưng tạ? sao nh?ều ngườ?, nh?ều nhà chùa vẫn tổ chức làm lễ dâng sao g?ả? hạn gây tốn kém, lãng phí?

Luật nhân quả của đạo Phật luôn khuyên dạy con ngườ? phả? dùng phúc ở k?ếp này để g?ả? ngh?ệp ở k?ếp trước. Vì thế, nh?ều chùa vẫn thực h?ện v?ệc lễ bá? để cầu an, đồng thờ? hướng v?ệc hành th?ện cho phật tử, nhắc nhở và trợ g?úp t?nh thần cho họ trong cuộc sống h?ện tạ?. Kh? có n?ềm t?n vào đ?ều th?ện thì nhất định con ngườ? sẽ tránh làm v?ệc xấu, do đó tránh được ngh?ệp xấu.

Ngoà? ra, nhà chùa cũng muốn ngườ? dân h?ểu được Phật g?áo hướng con ngườ? trở về nộ? tâm của mình, ăn năn, sám hố? g?úp con ngườ? hướng tớ? đ?ều th?ện. Vì thế, tô? cho rằng có thể ngườ? dân gọ? lễ này bằng những tên gọ? khác nhau nhưng ý nghĩa và phương thức của nó vẫn không thay đổ?.

- Thế nhưng, tạ? các chùa thực h?ện lễ dâng sao g?ả? hạn đầu năm, ngh? thức d?ễn ra cũng rất phức tạp chứ không đơn thuần chỉ là lễ cầu an theo t?nh thần Phật g?áo. Hòa thượng g?ả? thích vấn đề này như thế nào? Hòa thượng có thể cho lờ? khuyên vớ? những ngườ? vẫn còn ngộ nhận về lễ dâng sao g?ả? hạn?

Phật g?áo du nhập vào V?ệt Nam từ hàng nghìn năm trước. Trong quá trình phát tr?ển và t?ếp b?ến vớ? những tôn g?áo khác như Đạo g?áo, Nho g?áo nó đã t?ếp thu vào mình những đặc đ?ểm của những tôn g?áo đó. Vì thế, cũng không có gì lạ kh? chúng ta thấy ngh? thức cầu an h?ện nay không còn g?ữ được t?nh thần nguyên bản của nó. Đ?ều này là sản phẩm mang tính lịch sử - xã hộ? rất rõ rệt.

Đố? vớ? những ngườ? vẫn còn ngộ nhận về lễ cầu an này, tô? cho rằng, thay vì sắm mâm cao cỗ đầy gây lãng phí thì nên dành t?ền đó để tích đức như: Ủng hộ ngườ? nghèo, tham g?a làm từ th?ện, quan tâm tớ? ngườ? thân quanh mình...  Nếu thành tâm mà làm được những v?ệc như vậy thì không những không sợ sao ch?ếu mệnh mà phúc sẽ tự đến vớ? mình.

- X?n cảm ơn hòa thượng!

PV

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giao-ly-nha-phat-khong-co-nghi-le-dang-sao-giai-han-a21036.html