Giáo viên "chóng mặt" với các loại giáo án


Thứ 2, 02/12/2013 | 22:25


Không chỉ có áp lực từ chuyên môn, hàng ngày, các giáo viên lên lớp luôn phải lo lắng, dành phần lớn thời gian với đủ loại giáo án, sổ sách... Nhiều sáng kiến, danh hiệu thi đua chỉ mang tính hình thức, không được áp dụng vào thực tế.

Không chỉ có áp lực từ chuyên môn, hàng ngày, các g?áo v?ên lên lớp luôn phả? lo lắng, dành phần lớn thờ? g?an vớ? đủ loạ? g?áo án, sổ sách... Nh?ều sáng k?ến, danh h?ệu th? đua chỉ mang tính hình thức, không được áp dụng vào thực tế.

“G?áo án của g?áo v?ên phổ thông thật khủng kh?ếp". Thầy Huỳnh Văn Thế (Trường THPT Măng Thít, Vĩnh Long) thốt lên như vậy tạ? một hộ? thảo bàn chuyện tự học, tự ngh?ên cứu của g?áo v?ên do V?ện Ngh?ên cứu Sư phạm TP.HCM tổ chức cuố? tuần qua.

Thầy Thế phát b?ểu tạ? hộ? thảo "Nâng cao năng lực tự học, tự ngh?ên cứu cho g?áo v?ên phổ thông đáp ứng yêu cầu đổ? mớ? g?áo dục". Ảnh: Hoà? Nam (Dân Trí)

Thầy Thế cho hay, g?áo v?ên phổ thông có đủ loạ? g?áo án: g?áo án theo lớp (lớp khá, lớp yếu phả? khác nhau); g?áo án tự chọn (chủ đề bám sát, chủ đề nâng cao), g?áo án trá? buổ?, g?áo án ngoà? g?ờ, hướng ngh?ệp.

Các thầy cô còn phả? đố? d?ện 2 tuần k?ểm tra một lần, nếu không kịp sẽ bị nhắc nhở, k?ểm đ?ểm. Chỉ v?ệc "copy g?áo án từ trên mạng, chỉnh sửa rồ? ?n ra còn không kịp".

Còn thờ? g?an rảnh, cũng có vô số công v?ệc khác "ch?ếm" mất thờ? g?an tự học: dự g?ờ đến thao g?ảng; v?ết sáng k?ến k?nh ngh?ệm; hồ sơ, sổ sách đủ loạ? như sổ hộ? họp, chủ nh?ệm, ph?ếu l?ên lạc, sổ đ?ểm lớn, sổ đ?ểm cá nhân, vào đ?ểm...

Ngoà? v?ệc dạy, còn phả? đeo hàng loạt công v?ệc như v?ết sáng k?ến k?nh ngh?ệm, công tác chủ nh?ệm, theo sát tình hình học trò... cùng đủ các loạ? họp hành (họp tổ, hộ? đồng, phụ huynh, công đoàn...) kéo dà? suốt năm.

Không chỉ có g?áo án, các g?áo v?ên h?ện nay đang chịu không ít áp lực từ công v?ệc ngoà? chuyên môn.

Kh? ý k?ến của thầy Thế được đăng tả? , đã có nh?ều g?áo v?ên đồng cảm cùng anh.

Theo thông t?n phản hồ?, anh Sỹ T?ến, một g?áo v?ên "vùng 135" bày tỏ: Chúng tô? vẫn tự học rất nh?ều. Nhưng có lẽ nên bớt các loạ? hồ sơ, sổ sách, vì có nh?ều loạ? chỉ có tác dụng để cấp trên k?ểm tra thô?.

Anh Đức M?nh thì l?ệt kê hàng loạt công v?ệc "chóng mặt":

G?áo v?ên phả? soạn g?áo án, lên lịch báo g?ảng, vào sổ đ?ểm để kịp cập nhật, v?ết sổ tích lũy chuyên môn, gh? sổ hộ? họp, gh? bà? học k?nh ngh?ệm sau mỗ? t?ết dạy, làm sáng k?ến k?nh ngh?ệm, làm đồ dùng dạy học để dự th?, gh? nhận xét học s?nh vào sổ l?ên lạc, báo cáo đóng nạp của học s?nh hàng tháng, làm kế hoạch bồ? dưỡng chuyên môn, v?ết báo cáo bồ? dưỡng chuyên đề, lên lớp đúng quy định số t?ết dạy theo chuẩn nghề ngh?ệp,.. v.v..

Chị Nguyễn Thị Hường, một g?áo v?ên trẻ không tham g?a dạy thêm nhưng cũng không có thờ? g?an để ngh?ên cứu bà? vở, dù rất muốn và rất tâm huyết.

Chị Hường nó?, g?áo dục còn nặng về hành chính, hình thức nên g?áo v?ên phả? họp, hồ sơ sổ sách, g?áo án, chủ nh?ệm, đến nhà thăm học s?nh. Nếu học s?nh bỏ học phả? đ? vận động các em trở lạ? trường. Được ngày chủ nhật phả? tham g?a hoạt động, nếu không thì bị đánh g?á "không hòa đồng".

Những ngườ? thầy có thâm n?ên thì ch?a sẻ ngắn gọn.

"Vớ? cách dạy này thì cần đến cả? t?ến sáng k?ến gì, có a? áp dụng đâu, có a? trân trọng đâu, hết th? đua rồ? thì bỏ (tô? có đủ danh h?ệu ch?ến sỹ th? đua cấp tỉnh,bằng khen thủ tướng. Tất cả chỉ là hình thức)". - Thầy g?áo Nguyễn Văn Ch?, có thâm n?ên 37 năm trong nghề nó?.

"G?áo án lập ra thì nộp cho a?, thử hỏ? ngườ? nhận đó có đọc không (chứ chưa nó? đến phả? k?ểm tra)? Hãy bớt những thủ tục vớ vẩn này đ? để g?áo v?ên tập trung g?ảng dạy học trò", một thầy g?áo tên Phương đề nghị.

Theo V?etNamNet

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giao-vien-chong-mat-voi-cac-loai-giao-an-a11422.html