Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh là gì?


Thứ 4, 08/12/2021 | 13:30


Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh là văn bản ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư sau khi đăng ký điều chỉnh, bổ sung. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh sau khi ban hành sẽ thay thế cho giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh đã cấp trước đó cho nhà đầu tư và công ty triển khai dự án đầu tư.

Doanh nghiệp triển khai đầu tư, kinh doanh có hai phương thức lựa chọn: Một là kinh doanh theo ngành nghề kinh doanh đã đăng ký và hai là kinh doanh theo dự án đầu tư. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chính là văn bản do cơ quan quản lý đầu tư cấp cho doanh nghiệp khi triển khai đầu tư kinh doanh theo dự án, và khi doanh nghiệp thay đổi, sửa đổi, bổ sung thông tin của dự án đầu tư thì cơ quan quản lý đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh để ghi nhận lại thông tin dự án đầu tư sau khi đã thay đổi, cụ thể theo điều 41 Luật đầu tư 2020 quy định:

“Điều 41. Điều chỉnh dự án đầu tư

1. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác và phải phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư...”

bai 1

Rất nhiều doanh nghiệp thắc mắc việc tại sao có đơn vị có GCN đăng ký đầu tư, có doanh nghiệp không có? Theo Luật Trí Nam luật đầu tư quy định rõ các trường hợp được miễn thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước (Khoản 2 Điều 37) và các trường hợp buộc phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm: Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài; Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật đầu tư. Và khi doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì phải thực hiện, phải triển khai dự án đầu tư đúng với nội dung đã ghi nhận Ví dụ: Triển khai dự án theo đúng tiến độ; Thực hiện việc góp vốn đầu tư đúng thời hạn; Triển khai kinh doanh đúng mục tiêu dự án đăng ký,...

Cũng theo Luật sư Công ty Luật Trí Nam thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư IRC đơn thuần là thủ tục hành chính trong việc điều chỉnh, thay đổi dự án đầu tư theo đúng thực tế, hoặc theo ý chí của nhà đầu tư để mở rộng dự án đầu tư, nâng cao hiệu quả triển khai dự án hoặc một mục đích xác định nào đó. Thủ tục không làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của nhà đầu tư và đơn vị triển khai dự án nên doanh nghiệp không cần phải tìm cách hạn chế thực hiện việc thay đổi giấy phép đầu tư đã được cấp.

Hiện tại, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh được áp dụng theo luật đầu tư 2020, quy định chi tiết tại nghị định 31/2021/NĐ-CP trong đó tinh thần chung là tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư trong hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Điểm b khoản 1 Điều 6 nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định rõ “Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, không được yêu cầu nhà đầu tư nộp thêm giấy tờ khác ngoài các giấy tờ trong hồ sơ theo quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định này;” là một khẳng định quan trọng trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính của chính phủ dành cho nhà đầu tư.

Trên đây là một số quy định hữu ích về giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh, bạn đọc có nội dung vướng mắc trong thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cần hỗ trợ liên hệ công ty Luật Trí Nam – Luật sư chuyên tư vấn đầu tư nước ngoài uy tín tại Việt Nam. Thông tin công ty

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.745 – 0934.345.755

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 227 Nguyễn Ngọc Nại, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Thu Hà

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-dieu-chinh-la-gi-a521756.html