Gi?i m?t t�u khu tr?c M? trang b? 20 b? ph�ng t�n l?a


Thứ 5, 26/05/2016 | 02:46


(?SPL) - M? v?n lu�n t? h�o v? l?c l??ng H?i qu�n ?i ??u th? gi?i, v?i s? l??ng c�c t�u khu tr?c mang theo l??ng v? kh� l?n, song c�c t�u M? v?n mang nh??c ?i?m.

(?SPL) - M? v?n lu�n t? h�o v? l?c l??ng H?i qu�n ?i ??u th? gi?i, v?i s? l??ng c�c t�u khu tr?c mang theo l??ng v? kh� l?n, song c�c t�u M? v?n mang nh??c ?i?m. C�c lo?i v? kh� trang b? tr�n h? th?ng t�u n�y, v?n ch? ??i ph� v?i m?t s? m?c ti�u t?n c�ng nh?t ??nh.

??u th�ng N?m v?a qua, b? Qu?c ph�ng M? c�ng b? nh?ng h�nh ?nh th? nghi?m qu� tr�nh trang b? ph�o h?m AGS cho c�c t�u chi?n. Theo c�c chuy�n gia qu�n s?, ??ng th�i n�y s? gi�p t�u khu tr?c M? �uy l?c, thi?n x?� h?n.

T�u chi?n c� kh? n?ng t�ng h�nh

Theo chuy�n trang qu�n s? Defense News, t�u khu tr?c USS Zumwalt l� chi?c t�u khu tr?c ??u ti�n c?a H?i qu�n M? c� kh? n?ng t�ng h�nh. USS Zumwalt c� h�nh d�ng ho�n to�n kh�c v?i m?i t�u chi?n th�ng th??ng, c�c c?t ?ng ten, radar v� thi?t b? vi?n th�ng ??u n?m khu?t trong con t�u.

B? Qu?c ph�ng M? c�ng b? H�nh ?nh ph�o h?m AGS ???c trang b? cho Zumwalt.

S? h?u chi?u cao 32m, th�n t�u d�i 182m, ??c bi?t t�u c� h? th?ng m�y t�nh v� t? ??ng h�a ???c trang b? v?i s? l??ng l?n. ?i?u n�y ?� gi�p Zumwalt c� th? tinh gi?n s? th?y th? ho?t ??ng tr�n t�u xu?ng c�n 158 ng??i, ch? b?ng m?t n?a so v?i c�c t�u khu tr?c ph? bi?n hi?n nay.

Th�ng tin t? nh� s?n xu?t, t�u khu tr?c Zumwalt c?ng l� t�u ng?m ??u ti�n ???c b? Qu?c ph�ng M? ch� tr?ng t�ch h?p c�c t�nh n?ng v?a trinh s�t v� chi?n ??u m?t c�ch ho�n h?o. H? th?ng v? kh� c?a t�u uy l?c v?i 20 b? ph�ng t�n l?a, ph�o c? n�ng 155mm v� hai s�ng ph�ng kh�ng v� t�n l?a h�nh tr�nh t?n c�ng m?t ??t Tomahawk.

T�u khu tr?c n�y c?ng ???c xem l� c?t l�i cho s?c m?nh c?a H?i qu�n M? trong t??ng lai, khi Zumwalt mang trong m�nh nh?ng c�ng ngh? ?i?n t? h�ng h?i t?i t�n nh?t th? gi?i hi?n nay. C?m bi?n ch�nh c?a t�u l� radar b?ng t?n k�p ???c thi?t k? ?? ??i ph� v?i c�c th�ch th?c trong m�i tr??ng t�c chi?n h?i qu�n hi?n t?i.

Nh?ng ?i?m nh?n quan tr?ng nh?t khi?n c�c chuy�n gia Nga t� m� l� khi M? tuy�n b?: �Tr??c radar ??i ph??ng, Zumwalt ch? th? hi?n nh? m?t t�u lo?i nh?, radar ??i ph??ng ph�t hi?n t�u chi?n gi?m ?i 2,5 l?n so v?i k�ch c? th?c�.

V� s? th?c M? ?� kh�ng h? �ph�ng ??i� khi trong c�c cu?c th? nghi?m, Zumwalt th? hi?n ho�n h?o t�nh n?ng ?�. Tuy nhi�n, nhi?u chuy�n gia qu�n s? v?n t? ra lo l?ng b?i nhi?m v? c?a Zumwalt l� ??m b?o an ninh t?n c�ng v�ng b? bi?n, nh?ng l?i thi?u v? kh� trang b? l?i ?? b?n c�c m?c ti�u g?n ??t li?n.

?i?u ?� c� ngh?a l� Zumwalt kh�ng th? ho?t ??ng ??c l?p, m� ph?i lu�n ph? thu?c v�o c�c t�u kh�c ?? duy tr� ph�ng ng? ? v?nh ho?c s? th?c hi?n nhi?m v? d??i l�n ??n c?a ??ch. V?y n�n m?i ?�y, b? Qu?c ph�ng M? c�ng b? ?� th?c hi?n �c�ch m?ng� cho t�u khu tr?c Zumwalt khi trang b? cho t�u n�y h? th?ng ph�o h?m AGS. H? th?ng n�y kh�ng nh?ng kh?c ph?c ???c nh??c ?i?m c?a Zumwalt m� c�n khi?n t�u n�y tr? n�n uy l?c r?t nhi?u.

H? m?c th�m c�nh

Theo th�ng tin t? b? Qu?c ph�ng M?, b�n c?nh c�c trang thi?t b? v? kh� hi?n ??i nh? t�n l?a h�nh tr�nh si�u thanh, c�ng ngh? t�ng h�nh t?i t�n, USS Zumwalt c�n s? h?u m?t v? kh� uy l?c kh�c.

?� l� h? th?ng ph�o h?m AGS c� t?m b?n xa v� ?? ch�nh x�c r?t cao. Tr??c ?�y, Zumwalt ???c trang b? ph�o h?m ?? kh?c ph?c ?i?m y?u c?a t�n l?a h�nh tr�nh tr�n t�u, ch? c� th? t?n c�ng m?c ti�u ? xa, kh� ??i ph� v?i c�c m?c ti�u ? c? ly g?n.

Tuy nhi�n, chuy�n gia qu�n s? Defense Industry Daily nh?n ??nh r?ng: �H? th?ng ph�o AGS c?a Zumwalt ho�n to�n c� th? thay th? m?i lo?i l�n l?a h�nh tr�nh ch?ng h?m b?i ph?m vi ho?t ??ng r?ng, c� th? ti�u di?t m?i m?c ti�u ? kho?ng c�ch g?n v� xa�.

C?n c?nh h�nh d�ng ??c bi?t c?a t�u khu tr?c USS Zumwalt, kh�c ho�n to�n v?i thi?t k? t�u khu tr?c truy?n th?ng.

H? th?ng ph�o h?m t�n ti?n c� c? n�ng 155mm, l� lo?i ph�o h?m c? n�ng l?n nh?t ???c trang b? cho t�u chi?n hi?n ??i tr�n th? gi?i hi?n nay. V?i th�p ph�o h�nh ch? nh?t, AGS c� thi?t k? ho�n to�n kh�c so v?i c�c ph�o h?m truy?n th?ng, th??ng c� ? ph�o h�nh tr?.

??n ph�o ???c b?n ra kh?i n�ng nh? ??ng c? t�n l?a, cho ph�p ??n c� t?m b?n xa h?n so v?i ??n s? d?ng thu?c ph�ng th�ng th??ng. Khi kh�ng ho?t ??ng, n�ng ph�o AGS ???c thu g?n v�o b�n trong th�p ph�o ?? t?ng kh? n?ng t�ng h�nh cho Zumwalt.

B�n c?nh ?�, ph�o h?m AGS ho?t ??ng ho�n to�n t? ??ng, khoang ti?p ??n c� th? ch?a 750 vi�n, ???c l�m m�t b?ng n??c, cho ph�p n�ng t?c ?? b?n l�n t?i 10 ph�t/ph�t. ??n c?a AGS l� lo?i ??n t?n c�ng m?t ??t t?m xa ???c thi?t k? c� c�c c�nh ?u�i v� c�nh l�i gi�p n� ??t ?? ?n ??nh cao khi bay ??n m?c ti�u v� cho ph�p t?ng t?m b?n.

Trong c�c cu?c th? nghi?m, AGS ??t t?m b?n t?i ?a l�n t?i 154km, b�n k�nh l?ch m?c ti�u d??i 50m. Theo ?�nh gi� c?a c�c chuy�n gia, n?u s? d?ng hai t�u khu tr?c t�ng h�nh Zumwalt v?i 4 ph�o h?m AGS th� s? c� kh? n?ng chi vi?n h?a l?c t??ng ???ng v?i m?t ti?u ?o�n ph�o binh.

??c bi?t, v?i vi?c trang b? ??n ph�o AGS h?a h?n gi�p Zumwalt th?c hi?n ho?t ??ng t?n c�ng ph? ??u v�o c�c m?c ti�u ??t li?n tr??c khi ti?n h�nh c�c chi?n d?ch ?? b? ???ng bi?n, ho?c h? tr? c�c l?c l??ng b? binh ?� ?? b? ti?n s�u v�o l�nh th? ??ch.

C�c chuy�n gia qu�n s? ?�nh gi�, ph�o h?m AGS s? l� m?t gi?i ph�p ??t ph� trong c�ng ngh? trang b? v? kh� cho c�c t�u chi?n t�ng h�nh c?a M?. Lo?i ph�o n�y c� t?m b?n t??ng ???ng t�n l?a h�nh tr�nh nh?ng c� chi ph� th?p h?n nhi?u.

Ngo�i ra, AGS c�n th? hi?n ???c ?? c? ??ng khi ti�u di?t h?u hi?u c�c m?c ti�u g?n, v?n l� ?i?m y?u c? h?u c?a c�c t�n l?a h�nh tr�nh ??t ??.

T�u khu tr?c Zumwalt s? nh? �h? m?c th�m c�nh� khi ho?t ??ng ??t hi?u qu? cao trong vi?c ch?ng l?i c�c m?c ti�u kh�c nhau nh? t�u chi?n ??i ph??ng, c�c m?c ti�u ven bi?n, th?m ch� l� c�c m?c ti�u s�u trong ??t li?n. GS.Andrew Tarantola c?a Gizmodo c�n nh?n m?nh th�m v? �c�ch m?ng� t�u khu tr?c t�ng h�nh khi trang b? ph�o h?m AGS: �N?u nh? t�u chi?n tham gia t�c chi?n tr�n bi?n b? gi?i h?n do ???ng ch�n tr?i, s? g?p kh� kh?n trong vi?c ph�t hi?n m?c ti�u di chuy?n tr�n m?t bi?n t? xa. ?? ti�u di?t c�c m?c ti�u n�y, t�n l?a di?t h?m t?m xa l� v? kh� ch? l?c c?a c�c t�u chi?n, nh?ng ch�ng l?i c� chi ph� ??t ?? v� s? l??ng mang theo h?n ch?. Trong b?i c?nh ?�, ph�o h?m AGS l� s? thay th? ho�n h?o cho t�n l?a�.

Tuy nhi�n, d� ???c kh?c ph?c v? kh? n?ng h?a l?c, Zumwalt v?n c�n khi?n c�c chuy�n gia qu�n s? lo l?ng khi thi?t k? th�n t�u ng??c v?i ki?u truy?n th?ng, v?i ph?n th�n r?ng ? b�n d??i v� h?p d?n ? b�n tr�n. Ki?u th�n t�u n�y kh�ng c� ?? ?n ??nh trong ?i?u ki?n bi?n ??ng, th?m ch� c� th? g�y l?t t�u n?u b? s�ng l?n ?�nh tr�ng ? m?t s? v? tr� nh?t ??nh.

V� thi?t k? t�ng h�nh n�n l??ng v? kh� m� USS Zumwalt c� th? mang theo b? gi?m ?i so v?i t�u c�ng k�ch c?. Con t�u kh�ng c� n?ng l?c ph�ng th? tr??c c�c cu?c t?n c�ng b?ng t�n l?a ??n ??o. ?�y l� m?t ?i?m y?u l?n v� ?�nh ch?n t�n l?a ?ang l� ?u ti�n cao ?? ??i ph� v?i kho t�n l?a ??n ??o l?n c?a Trung Qu?c t?i khu v?c T�y Th�i B�nh D??ng.

PH??NG ANH

(Theo Defense News, Defense Industry Daily)

Xem th�m video tin t?c:�

[mecloud]QxHwlHJ4Jz[/mecloud]