Giới trẻ chật vật kinh doanh thời trang


Thứ 7, 31/08/2013 | 17:45


Là sự kết hợp của trí sáng tạo và bài toán thương trường, kinh doanh thời trang có sức hút mạnh mẽ đối với nhiều bạn trẻ. Song để đứng vững trong lĩnh vực này, họ gặp không ít khó khăn, nhất là cân đối nguồn tiền thu chi và giữ khách hàng

Chỉ cần g&ot?lde; cụm từ "k?nh doanh thờ? trang" vào &oc?rc; t&?grave;m k?ếm tr&ec?rc;n mạng, bạn có thể nhận được hơn 10 tr?ệu kết quả từ google, vớ? t&ec?rc;n tuổ? của hàng loạt nh&at?lde;n hàng thờ? trang lớn nhỏ. Đ?ều này cho thấy thị trường V?ệt Nam xuất h?ện ngày càng nh?ều thương h?ệu may mặc trong nước lẫn quốc tế.

Tuy nh?&ec?rc;n, kh? thị trường trong nước ngày càng phát tr?ển theo ch?ều s&ac?rc;u cũng là lúc ngành thờ? trang trở n&ec?rc;n "ương ngạnh" và sẵn sàng đào thả? bất kỳ a? th?ếu t&?acute;nh chuy&ec?rc;n ngh?ệp. Trong kh? đó, đa phần những ngườ? trẻ tuổ? k?nh doanh trong lĩnh vực này đều chỉ co? đó là một nguồn k?ếm th&ec?rc;m hay một cách để thử tà? bu&oc?rc;n bán, &?acute;t a? vạch ra mục t?&ec?rc;u dà? hạn như tạo dựng thương h?ệu r?&ec?rc;ng, hay t&?grave;m cách mở rộng ch? nhánh mớ?.

Cách nghĩ về k?nh doanh thờ? trang đơn thuần là v?ệc mở shop v&?grave; có năng kh?ếu thẩm mỹ hay khả năng t&?acute;nh toán tà? ch&?acute;nh tốt sẽ kh?ến nh?ều bạn trẻ khó có sự gắn bó đủ l&ac?rc;u dà? để phát tr?ển c&oc?rc;ng v?ệc y&ec?rc;u th&?acute;ch của m&?grave;nh trở thành một sự ngh?ệp thật sự. Đồng ý vớ? quan đ?ểm này, nhà th?ết kế Th?ệu Vy, chủ nh&ac?rc;n của những th?ết kế xuất h?ện trong các sự k?ện lớn trong nước như Fest?val B?ển, Hoa hậu V?ệt Nam, Hoa Hậu Thế g?ớ? Ngườ? V?ệt&hell?p; cho rằng để trở thành một nhà k?nh doanh thờ? trang thành c&oc?rc;ng, bạn trẻ kh&oc?rc;ng chỉ cần tà? năng th?ết kế mà còn phả? học hỏ? th&ec?rc;m nh?ều yếu tố khác về market?ng, quản trị thương h?ệu và quản lý m&oc?rc; h&?grave;nh sản xuất.

Thực tế h?ện nay, hầu hết các nước phát tr?ển tr&ec?rc;n thế g?ớ? như Mỹ, Austral?a, S?ngapore&hell?p; đều có những ngành học r?&ec?rc;ng b?ệt l?&ec?rc;n quan đến k?nh doanh thờ? trang. "Ngành k?nh doanh thờ? trang và dệt may" là cá? t&ec?rc;n quen thuộc trong các chương tr&?grave;nh g?ảng dạy hấp dẫn của nh?ều trường đạ? học.

  S?nh v?&ec?rc;n đạ? học RMIT Melbourne đang thực hành trưng bày sản phẩm thờ? trang

S?nh v?&ec?rc;n theo học những ngành này sẽ trở thành ngườ? đóng va? trò quan trọng trong v?ệc tạo dựng n&ec?rc;n thành c&oc?rc;ng của một nh&at?lde;n h?ệu thờ? trang. Họ cũng sẽ là ngườ? thúc đẩy, đ?ều chỉnh và kết nố? những xu hướng thờ? trang thế g?ớ? vớ? thị trường trong nước, cũng như g?ớ? th?ệu và quảng bá những nh&at?lde;n h?ệu thờ? trang trong nước ra thị trường quốc tế. S?nh v?&ec?rc;n còn được học cách tạo dựng c&ac?rc;u chuyện cho thương h?ệu, đánh g?á xu hướng thờ? trang, đàm phán hợp đồng và th?ết lập những kế hoạch ch?ến lược.

Sự chuy&ec?rc;n ngh?ệp trong k?nh doanh thờ? trang quốc tế ch&?acute;nh là kết quả của tầm nh&?grave;n l&ac?rc;u dà? từ quá tr&?grave;nh đào tạo. Bất cứ s?nh v?&ec?rc;n nào muốn phát tr?ển k?nh doanh thờ? trang như một sự ngh?ệp cả đờ? đều phả? nắm bắt và h?ểu được những kỹ năng, k?ến thức rất đặc thù của ngành.

Trước thực tế thị trường thờ? trang V?ệt Nam đang ngày càng phát tr?ển, v?ệc có một chương tr&?grave;nh đào tạo k?nh doanh chuy&ec?rc;n về lĩnh vực thờ? trang là rất th?ết thực. "Sau kh? ph&ac?rc;n t&?acute;ch và bàn luận, chúng t&oc?rc;? nhận thấy v?ệc mở ngành học chuy&ec?rc;n về quản trị thương h?ệu thờ? trang ở V?ệt Nam là một đ?ều cần th?ết&hell?p; Bất cứ một nh&at?lde;n hàng thờ? trang nào, dù là cung ứng bu&oc?rc;n hay lẻ, th&?grave; vẫn cần phả? có độ? ngũ quản trị thương h?ệu chuy&ec?rc;n về thờ? tran", bà Yup?ng L?, g?ảng v?&ec?rc;n m&oc?rc;n quản trị thương h?ệu thờ? trang trường đạ? học RMIT V?ệt Nam cho b?ết.

Chương tr&?grave;nh cử nh&ac?rc;n K?nh doanh Thờ? trang và Dệt may h?ện được đạ? học RMIT V?ệt Nam g?ảng dạy theo phương pháp chuẩn này ở nước ngoà?. Ở Austral?a, rất nh? cử nh&ac?rc;n theo học ngành này tạ? RMIT Melbourne đ&at?lde; được nhận vào những vị tr&?acute; chủ chốt của các c&oc?rc;ng ty thờ? trang có t?ếng sau kh? tốt ngh?ệp.


Một “mood board” - nơ? những ý tưởng thờ? trang độc đáo được định h&?grave;nh, được tạo bở? bạn Phương Thảo

Bạn Chu Nguyễn Phương Thảo, đang theo học ngành này tạ? RMIT V?ệt Nam, cho b?ết: ngoà? v?ệc được trang bị các k?ến thức cơ bản về k?nh doanh, c&oc?rc; bạn còn được thỏa sức sáng tạo vớ? thờ? trang. Hơn nữa, các g?ảng v?&ec?rc;n trong ngành cũng ch?a sẻ những k?nh ngh?ệm quý báu về cách hoạt động k?nh doanh trong m&oc?rc;? trường thờ? trang. "K?ến thức và k?nh ngh?ệm thực tế sẽ là c&oc?rc;ng cụ hữu &?acute;ch g?úp m&?grave;nh khở? ngh?ệp thành c&oc?rc;ng cả ha? mảng k?nh doanh và thờ? trang", Thảo nó?.

Kh? ranh g?ớ? thị trường g?ữa các quốc g?a ngày càng mờ nhạt, v?ệc có một chương tr&?grave;nh đào tạo k?nh doanh thờ? trang ở V?ệt Nam sẽ tạo cơ hộ? rất lớn cho các bạn trẻ chạm đến ngưỡng chuy&ec?rc;n ngh?ệp của ngành thờ? trang thế g?ớ? ngay tạ? nước nhà. Vừa có thể t?ếp cận những k?ến thức chuy&ec?rc;n m&oc?rc;n cập nhật từ quốc tế, vừa được "sống" cùng sự vận động của thị trường thờ? trang trong nước, bạn trẻ sẽ kh&oc?rc;ng gặp nh?ều bỡ ngỡ kh? chọn lĩnh vực k?nh doanh thờ? trang, từ đó thuận lợ? hơn trong v?ệc g&ac?rc;y dựng sự ngh?ệp cho m&?grave;nh.


Theo Vnexpress

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gioi-tre-chat-vat-kinh-doanh-thoi-trang-a179.html