GLTT vai trò của chuyên gia tư vấn NSCL với doanh nghiệp


Thứ 2, 05/09/2016 | 02:24


Cùng sự kiện

Từ 9h - 11h 30 ngày (31/8), Chất lượng Việt Nam tổ chức giao lưu trực tuyến “Vai trò của chuyên gia tư vấn năng suất chất lượng trong hoạt động doanh nghiệp".

Từ 9h - 11h 30 ngày (31/8), Chất lượng Việt Nam tổ chức giao lưu trực tuyến “Vai trò của chuyên gia tư vấn năng suất chất lượng trong hoạt động doanh nghiệp".
[mecloud]IVMTnpaMPy[/mecloud]