Hà Nội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 15 chức danh chủ chốt


Thứ 4, 03/12/2014 | 14:39


(ĐSPL) – Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 15 chức danh chủ chốt vừa được HĐND TP Hà Nội công bố.

(ĐSPL) – Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 15 chức danh chủ chốt vừa được HĐND TP Hà Nội công bố.

Hà Nội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 15 chức danh chủ chốt

Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu (Ảnh: Hà Nội Mới).

Chiều ngày 3/12, HĐND TP Hà Nội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 15 lãnh đạo chủ chốt theo mức thứ tự  "tín nhiệm cao", "tín nhiệm", "tín nhiệm thấp".

Theo đó, bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND TP là người dẫn đầu phiếu tín nhiệm cao với 84 phiếu.

Tên

Chức danh

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm thấp

Bà Ngô Thị Doãn Thanh

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

84

7

0

Ông Nguyễn Đức Chung

Giám đốc Công an TP Hà Nội

72

15

4

Ông Nguyễn Thế Thảo

UVTƯ Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội

67

23

1

Ông Phí Quốc Tuấn

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

65

22

4

Ông Nguyễn Hoài Nam

Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội

64

21

6

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

63

24

4

Ông Vũ Hồng Khanh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội

59

26

6

Ông Nguyễn Văn Sửu

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

57

27

7

Ông Nguyễn Văn Nam

Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP Hà Nội

56

28

6

Ông Trần Huy Sáng

Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội

51

35

5

Ông Lê Văn Hoạt

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

50

32

8

Ông Trần Xuân Việt

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

49

38

4

Ông Nguyễn Thịnh Thành

Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội

47

42

2

Ông Ngô Văn Quý

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội

40

33

18

Bà Nguyễn Thị Thùy

Trưởng ban Văn hóa Xã hội HĐND TP Hà Nội

35

46

10

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-cong-bo-ket-qua-lay-phieu-tin-nhiem-15-chuc-danh-chu-chot-a72265.html