Hà Nội điều chỉnh giá đất tại một số vị trí bất hợp lý


Thứ 5, 12/12/2013 | 05:18


(ĐSPL) - Bên cạnh việc điều chỉnh giá đất tại một số vị trí, khu vực cục bộ còn bất hợp lý để giảm dần sự chênh lệch về giá giữa khu vực đô thị và nông thôn, giá các loại đất cơ bản vẫn giữ nguyên so với năm 2013.

(ĐSPL) - Bên cạnh v?ệc đ?ều chỉnh g?á đất tạ? một số vị trí, khu vực cục bộ còn bất hợp lý để g?ảm dần sự chênh lệch về g?á g?ữa khu vực đô thị và nông thôn, g?á các loạ? đất cơ bản vẫn g?ữ nguyên so vớ? năm 2013.

Nghị quyết về g?á các loạ? đất trên địa bàn Hà Nộ? năm 2014 vừa được HĐND TP thông qua ngày 6/12, Hà Nộ? sẽ đ?ều chỉnh g?á đất tạ? một số vị trí, khu vực cục bộ còn bất hợp lý hướng đến g?ảm dần sự chênh lệch về g?á g?ữa khu vực đô thị và nông thôn, khu vực g?áp ranh.

Bên cạnh v?ệc đ?ều chỉnh g?á đất tạ? một số vị trí, khu vực cục bộ còn bất hợp lý để g?ảm dần sự chênh lệch về g?á g?ữa khu vực đô thị và nông thôn, g?á các loạ? đất cơ bản vẫn g?ữ nguyên so vớ? năm 2013. UBND Thành phố Hà Nộ? cũng sẽ bổ sung g?á đất của các đường phố mớ? đặt tên, đồng thờ? hoàn chỉnh bảng g?á đất cụ thể để công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2014.

//

V?ệt Hồng

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-dieu-chinh-gia-dat-tai-mot-so-vi-tri-bat-hop-ly-a12984.html