Hà Nội khảo sát sự hài lòng của dân với các cơ quan hành chính


Thứ 5, 31/07/2014 | 09:57


(ĐSPL) - UBND TP Hà Nội vừa cho biết sẽ tiến hành điều tra khảo sát, đánh giá sự hài lòng của tổ chức và người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Thành phố.

(ĐSPL) - UBND TP Hà Nội vừa cho biết sẽ tiến hành điều tra khảo sát, đánh giá sự hài lòng của tổ chức và người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Thành phố.

Theo đó, Hà Nội sẽ phát phiếu lấy ý kiến đánh giá của các tổ chức và người dân trong các lĩnh vực như: cấp giấy phép xây dựng nhà ở; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp chứng minh nhân dân; cấp giấy khai sinh; chứng thực; đăng ký kết hôn…

Hà Nội khảo sát sự hài lòng của dân với các cơ quan hành chính

Hà Nội phấn đấu đạt được mục tiêu 80\% sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính thành phố vào năm 2015.

Mục đích của việc khảo sát đợt này là nhằm lấy ý kiến đánh giá của người dân và các tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính và chất lượng cung ứng một số dịch vụ hành chính công của các cơ quan đơn vị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức phát huy vai trò giám sát và tham gia vào công tác cải cách hành chính.
Bên cạnh đó, việc khảo sát cũng nhằm tìm ra nguyên nhân của những yếu kém, thiếu sót, bất cập trong việc cung ứng một số dịch vụ hành chính công và đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công và nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân, tổ chức của đội ngũ cán bộ, công chức.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn cho biết, Hà Nội sẽ phấn đấu đạt được mục tiêu 80\% sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính thành phố vào năm 2015.

Để đạt được mục tiêu trên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố  Hà Nội yêu cầu việc tiến hành khảo sát, đánh giá phải đảm bảo tính khoa học, khách quan, dân chủ, minh bạch; phản ánh đúng thực tế hoạt động, làm rõ ưu điểm và hạn chế của hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công và đề xuất các biện pháp khắc phục.

Cũng theo UBND thành phố, việc đánh giá sẽ được thực hiện theo phương pháp đo lường mức độ hài lòng của Bộ Nội vụ đã được xây dựng theo đề án 1383.

Để khảo sát mức độ hài lòng của nền hành chính công Hà Nội năm 2014, TP Hà Nội sẽ phát ra 5.400 phiếu, trong đó các sở chuyên ngành, quận huyện, thị xã là 2900 phiếu và cấp xã, phường, thị trấn là 2500 phiếu.

Công tác điều tra thu thập số liệu của tổ chức và người dân sẽ được thực hiện bằng phương pháp khảo sát trực tiếp qua bảng hỏi. Điều tra viên điền thông tin trả lời của người dân và đại diện các tổ chức sử dụng dịch vụ được khảo sát. Việc điều tra sẽ được thực hiện từ 1/8/2014 và sẽ được tổng hợp phân tích; báo cáo đánh giá trong Quý I/2015.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-khao-sat-su-hai-long-cua-dan-voi-cac-co-quan-hanh-chinh-a43754.html