Hà Nội kiên quyết phòng chống bạo hành trẻ mầm non


Thứ 6, 20/12/2013 | 07:35


(ĐSPL) – Phải công khai và cập nhật thường xuyên trên mạng số, tên trường cơ sở giáo dục ngoài công lập đã được cấp phép hoạt động để người dân nắm bắt kịp thời.

(ĐSPL) – Phả? công kha? và cập nhật thường xuyên trên mạng số, tên trường cơ sở g?áo dục ngoà? công lập đã được cấp phép hoạt động để ngườ? dân nắm bắt kịp thờ?.

Ngay sau vụ chấn động dư luận về v?ệc đọa đày trẻ mầm non ở cơ sở tư thục Phương Anh (TP.HCM), Hà Nộ? phát công văn họp mặt tăng cường quản lý hoạt động các cơ sở g?áo dục mầm non ngoà? công lập.

Sáng 19/12, G?ám đốc Sở GD-ĐT Hà Nộ? Nguyễn Hữu Độ đã chủ trì cuộc họp đề xuất ý k?ến nhằm tăng cường quản lý hoạt động các cơ sở g?áo dục mầm non ngoà? công lập. Tạ? cuộc họp, Nh?ều khó khăn và đề xuất trong v?ệc quản lí các cơ sở g?áo dục mầm non đã được thẳng thắn đưa ra; Nh?ều quận huyện đã t?ến hành rà soát, chấn chỉnh, dừng hoạt động của những cơ sở mầm non tư thục không đủ t?êu chuẩn.


Ảnh chụp từ cl?p Báo Tuổ? trẻ.

Đạ? d?ện Phòng GD-ĐT quận Ha? Bà Trưng cho b?ết vớ? 20 phường, quận có 18 trường tư thục, 68 nhóm lớp. Vớ? v?ệc g?ao ban 1 lần 1 tháng, phòng cùng lãnh đạo các phường dành một buổ? r?êng g?ao ban về công tác hoạt động của các cơ sở tư thục, ngoà? công lập. Bên cạnh v?ệc thường xuyên k?ểm tra, dự g?ờ tạ? các lớp, hàng năm Phòng GD-ĐT quận Ha? Bà Trường cũng tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ, nhân v?ên các cơ sở mầm non ngoà? công lập.

Thờ? g?an qua Phòng GD-ĐT quận Ha? Bà Trưng đã yêu cầu cơ sở tạ? 255 phố Vọng dừng hoạt động được 1 tháng vì tuyển s?nh trước trong kh? vẫn đang x?n cấp phép hoạt động.

Phòng GD-ĐT huyện Thạch Thất báo cáo, vừa qua huyện đã k?ểm tra và cương quyết đóng cửa, g?ả? thể 11 cơ sở mầm non ngoà? công lập, nâng tổng số cơ sở bị dừng hoạt động từ trước đến nay lên 41 cơ sở vớ? 850 cháu bở? chất lượng độ? ngũ, cơ sở vật chất, vệ s?nh an toàn thực phẩm ở đó không đảm bảo.

Phòng GD-ĐT quận Hà Đông đưa ra con số trên địa bàn có 122 cơ sở g?áo dục mầm non ngoà? công lập. Phòng mớ? chỉ cấp phép hoạt động cho 60 cơ sở; 62 cơ sở mớ? có quyết định lập, chưa được hoạt động. Sau thờ? g?an 6 tháng các cơ sở không hoàn thành đủ đ?ều k?ện sẽ phả? dừng hoạt động. Vừa rồ? Phòng đã g?ả? thể 5 cơ sở không đủ đ?ều k?ện.

Ngoà? ra, Phòng GD-ĐT huyện Chương Mỹ cho b?ết vừa mớ? k?ểm tra và đã cho dừng hoạt động 1/31 cơ sở mầm non ngoà? công lập không đạt yêu cầu.

Cũng tạ? hộ? nghị, Ông Nguyễn Hữu Độ yêu cầu lãnh đạo phòng GD-ĐT các quận huyện rà soát lạ? ngay các cơ sở ngoà? công lập, k?ểm soát chặt chẽ v?ệc cấp phép cho các chủ nhóm lớp, cơ sở mầm non ngoà? công lập.

Đề cập đến những b?ện pháp mạnh, ông Độ cho b?ết: “Trong tháng 12 này, các Phòng GD-ĐT g?ao nh?ệm vụ cho trường công lập trên địa bàn có trách nh?ệm cùng tổ chức s?nh hoạt chuyên môn vớ? trường ngoà? công lập. Qua đó, tham mưu vớ? các quận g?ao rõ nh?ệm vụ cho các phường.

Trong đó xác định, g?ao rõ trách nh?ệm, để kh? xảy ra sự v?ệc thì b?ết rõ trách nh?ệm thuộc về a?. K?ên quyết vớ? những cơ sở không đủ đ?ều k?ện hoạt động. Thực tế nhu cầu lớn, các trường CL đang đáp ứng hơn 85\%, 15\% NCL, nhưng số lượng trẻ là rất lớn”.

Một g?ả? pháp đặc b?ệt được lãnh đạo Sở đưa ra là công kha? và cập nhật thường xuyên trên mạng số, tên trường cơ sở g?áo dục ngoà? công lập đã được cấp phép hoạt động để ngườ? dân nắm bắt kịp thờ?. Từ đó Sở sẽ tổng hợp công bố công kha?, trên địa bàn phường này có bao nh?êu cơ sở đã được cấp phép.

K?m L?nh (Tổng hợp)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-kien-quyet-phong-chong-bao-hanh-tre-mam-non-a14437.html