Hà Nội lấy ý kiến người dân trước khi chốt "số phận" loa phường"


Thứ 7, 04/02/2017 | 07:03


(ĐSPL) - Sở TT&TT Hà Nội sẽ lấy ý kiến người dân trước khi chốt "số phận" của loa phường.

(ĐSPL) - Sở TT&TT Hà Nội đang tiếp tục lấy ý kiến người dân trước khi chốt "số phận" của loa phường.

Sở TT&TT Hà Nội đang tiếp tục tổ chức lấy ý kiến người dân về loa phường tại chuyên mục “Lấy ý kiến về hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn Hà Nội” (https://hanoi.gov.vn/tham-do-y-kien). Đồng thời, Sở TT&TT Hà Nội cũng cung cấp địa chỉ email: pbcxbtt_sotttt@hanoi.gov.vn để người dân có thể gửi những ý kiến khác về loa phường.

Theo đó, nội dung thăm dò, lấy ý kiến đóng góp sẽ tập trung vào hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn Hà Nội gồm các hình thức cập nhật thông tin của người dân Hà Nội; nội dung thông tin trên đài truyền thanh cơ sở có thiết thực hữu ích hay không; thời gian người dân thường nghe đài truyền thanh cơ sở; ý kiến của người dân về hoạt động của đài truyền thanh cơ sở..

Việc khảo sát, lấy ý kiến của người dân giúp UBND thành phố có những định hướng phù hợp với từng loại hình thông tin cơ sở, củng cố hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở, trong đó có hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã, góp phần nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền trên địa bàn thành phố.

Những nội dung Hà Nội lấy ý kiến người dân về chất lượng loa phường - Ảnh chụp màn hình trên Cổng giao tiếp điện tử  

Trước đó, tại Hội nghị tổng kết năm 2016 của Sở TT&TT Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho rằng, loa có tác dụng lớn ở thời kỳ bao cấp nhưng với thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, cần xem xét loa phường còn phù hợp hay không. Nơi nào loa phường không còn tác dụng thì mạnh dạn đề xuất thành phố cho dừng hoạt động.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Đức Chung cũng chỉ đạo Sở TT&TT Hà Nội phối hợp với các quận huyện, xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá lại kết quả cũng như tác dụng của loa phường trong giai đoạn hiện nay, hoàn thành trong quý I/2017.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-lay-y-kien-nguoi-dan-truoc-khi-chot-so-phan-loa-phuong-a179856.html