Hà Nội tiếp tục công khai 144 đơn vị nợ thuế, phí, tiền thuê đất


Thứ 7, 10/12/2016 | 12:37


Cùng sự kiện

(ĐSPL) – Nhằm thu hồi quyết liệt nợ đọng trong doanh nghiệp, Cục thuế Hà Nội tiếp tục công khai danh sách các đơn vị còn nợ thuế, phí, tiền thuê đất.

(ĐSPL) – Nhằm thu hồi quyết liệt nợ đọng trong doanh nghiệp, Cục thuế Hà Nội tiếp tục công khai danh sách các đơn vị còn nợ thuế, phí, tiền thuê đất.


Thực hiện công tác quản lý nợ thuế, Cục thuế TP Hà Nội tiếp tục công khai đợt tháng 12 năm 2016 danh sách 144 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ hơn 100 tỷ đồng. Trong đó có 136 doanh nghiệp nợ thuế, phí 83,669 tỷ đồng và 8 đơn vị nợ tiền thuê đất 16,741 tỷ đồng.

Trong số các đơn vị nợ thuế, phí lớn có Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Sản Xuất Thành Nghĩa nợ 5,8 tỷ đồng; Công ty cổ phần CASCADE Việt Nam nợ 4,8 tỷ đồng; Công ty TNHH Phát triển Hoàng Tùng nợ 3,8 tỷ đồng; Công ty CP Xây lắp Địa ốc Sông Hồng nợ 3,1 tỷ đồng...

Thông báo này của Cục Thuế Hà Nội đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như công khai trên trang web của Cục Thuế  và đề nghị các chủ dự án, doanh nghiệp sớm thu xếp được nguồn tài chính để nộp các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách Nhà nước trước khi cơ quan thuế áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn.

Trong  11 tháng đầu năm 2016, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã đăng công khai 12 đợt với 1.636 Doanh nghiệp và Dự án thuê đất với số nợ thuế tương ứng là 3.215.316 triệu đồng và đã có 732/1.636 Doanh nghiệp nộp thuế với số thuế đã nộp là 432,679 tỷ đồng.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-tiep-tuc-cong-khai-144-don-vi-no-thue-phi-tien-thue-dat-a173544.html