Hà Nội yêu cầu các trường công lập phải công khai mức thu học phí năm học 2018-2019


Thứ 4, 08/08/2018 | 00:11


Cùng sự kiện

Sở GD&ĐT Hà Nội có công văn gửi các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc triển khai thực hiện mức thu học phí theo quy định tại Nghị quyết số 05 của HĐND thành phố Hà Nội.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có công văn số 3276/SGDĐT-KHTC gửi các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc tổ chức, triển khai thực hiện mức thu học phí theo quy định tại Nghị quyết số 05 của HĐND thành phố Hà Nội.

Theo quy định tại Nghị quyết số 05 của HĐND thành phố Hà Nội, học sinh khu vực thành thị tăng 45 nghìn đồng, nông thôn tăng 20 nghìn đồng và miền núi tăng 5 nghìn đồng/học sinh/tháng so với năm học trước.

Hà Nội yêu cầu các trường công lập công khai mức thu học phí - Ảnh minh họa.

Học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2018 – 2019 áp dụng tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị là 155.000 đồng/tháng/học sinh; địa bàn nông thôn 75.000 đồng/tháng/học sinh; địa bàn các xã miền núi 19.000 đồng/tháng/học sinh.

Mức thu học phí năm học 2018-2019 đối với học sinh khu vực thành thị tăng 45 nghìn đồng, khu vực nông thôn tăng 20 nghìn đồng và xã miền núi tăng 5 nghìn đồng/học sinh/tháng so với năm học trước.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường công khai mức thu học phí; không để xảy ra tình trạng lạm thu và dạy thêm, học thêm không đúng quy định. Công tác thu, chi tài chính phải công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích.

Hồi tháng 7, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông ngoài công lập phải công khai mức thu học phí theo từng năm và dự kiến cho 2 năm tiếp theo, công khai mức học phí cho các cấp học.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục chấm dựt việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu những khoản thu ngoài quy định như Bảo vệ cơ sở vật của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; Khen thưởng bản bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dụng dạy học cho trường, lớp…

UBND các quận huyện, thị xã thành lập các đoàn kiểm tra tình thình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp; kịp thời chẩn chỉnh tình trạng lạm thu, thu các khoản trái quy định. Đồng thời, có hình thức xử lý nghiêm, kịp thời Hiệu trưởng những cơ sở giáo dục thực hiện thu chi không đúng quy định.

Minh Minh (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-yeu-cau-cac-truong-cong-lap-phai-cong-khai-muc-thu-hoc-phi-nam-hoc-2018-2019-a239303.html