Hà Tĩnh: Ngày khai trường, giáo viên nhiều hơn học sinh


Thứ 5, 05/09/2013 | 08:23


Khác hẳn với không khí hân hoan ngày tựu trường của cả nước thì tại một số trường học của huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) lại trở nên vắng tanh.

 Vào lúc 7h sáng ngày 5/9/2013, chúng t&oc?rc;? có mặt tạ? xã Hương Quang, huy&ec?rc;̣n Vũ Quang (Hà T?̃nh) đ&at?lde; gh? lạ? được h?̀nh ảnh l&ec?rc;̃ kha? g?ảng tạ? trường T?&ec?rc;̉u học Hưng Quang và trường M&ac?rc;̀m non Hưng Quang đóng tr&ec?rc;n đ?̣a bàn khu tá? đ?̣nh cư Hó? Trung (Vũ Quang).Chỉ có một và? học s?nh đến trường T?ểu học Hưng Quang dự lễ kha? g?ảng.Trá? ngược vớ? kh&oc?rc;ng kh?́ tưng bừng, nh&oc?rc;̣n nh?̣p của m&oc?rc;̣t s&oc?rc;́ đ?̣a phương khác, ở đ&ac?rc;y ch?̉ có lác đác m&oc?rc;̣t s&oc?rc;́ em đ&ec?rc;́n dự lễ kha? g?ảng.Tạ? l&ec?rc;̃ kha? g?ảng ở trường M&ac?rc;̀m non Hương Quang, toàn trường có toàn b&oc?rc;̣ 11 cán b&oc?rc;̣ g?áo v?&ec?rc;n và đạ? d?ện của m&oc?rc;̣t s&oc?rc;́ cơ quan ban ngành th?̀ còn lạ? ch?̉ có 6 học s?nh tham dự.Rất &?acute;t học s?nh dự lễ kha? g?ảng tạ? trường Mầm non Hưng Quang.Cách đó kh&oc?rc;ng xa, cảnh tượng ở trường T?&ec?rc;̉u học Hương Quang cũng d?&ec?rc;̃n ra tương tự. Nhà trường có 12 cán b&oc?rc;̣, g?áo v?&ec?rc;n th?̀ cũng ch?̉ có 5 học s?nh nh&ac?rc;̣p học và dự lễ kha? g?ảng.Tạ? ha? trường, mặc dù các g?áo v?&ec?rc;n và đạ? b?&ec?rc;̉u đã đ&ec?rc;́n đ&oc?rc;ng đủ nhưng phả? hơn 8h, phụ huynh mớ? dẫn một và? học s?nh đến dự lễ.Lý g?ả? v&ec?rc;̀ v&ac?rc;́n đ&ec?rc;̀ này, các lãnh đạo nhà trường cho b?&ec?rc;́t, do các h&oc?rc;̣ chưa d? d&ac?rc;n đ&ec?rc;́n khu tá? đ?̣nh cư này, còn m&oc?rc;̣t s&oc?rc;́ phụ huynh th?̀ gử? con đ? học ở các đ?̣a phương khác&hell?p;Thắng Tu&ac?rc;́n

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-tinh-ngay-khai-truong-giao-vien-nhieu-hon-hoc-sinh-a424.html