Hai bộ trưởng nhận số phiếu tín nhiệm thấp lên đến 3 chữ số


Thứ 6, 26/10/2018 | 02:34


Cùng sự kiện

Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nhận 137 phiếu tín nhiệm thấp, Bộ trưởng bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể nhận 107 phiếu tín nhiệm thấp.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 6, Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nhận 137 phiếu tín nhiệm thấp, Bộ trưởng bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể nhận 107 phiếu tín nhiệm thấp.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm, số phiếu tín nhiệm thấp mà Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhận được từ các ĐBQH có số lượng vượt trội. Theo đó, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận 137 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 28,35%) còn Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhận 107 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 22,6%).

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng là 2 "Tư lệnh ngành" sở hữu số phiếu tín nhiệm thấp với 3 con số, còn tất cả 46 chức danh còn lại, số phiếu tín nhiệm thấp đều ở mức 2 con số.

Người nhận được nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất trong 48 chức danh kể trên là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (437 phiếu tín nhiệm cao chiếm tỷ lệ 90,1%). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng là người duy nhất nhận được số phiếu tín nhiệm cao ở mức trên 400 phiếu. Tất cả 47 chức danh còn lại đều nhận số phiếu tín nhiệm cao ở mức dưới 400 phiếu.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.

Bộ trưởng bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn như sau:


Dương Thu

Theo Người Đưa Tin

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-bo-truong-nhan-so-phieu-tin-nhiem-thap-len-den-3-chu-so-a248943.html