Hai công ty chứng khoán bị xử phạt liên quan đến trái phiếu Tân Hoàng Minh


Thứ 2, 19/09/2022 | 20:00


Cùng sự kiện

Hai công ty chứng khoán vừa bị UBCKNN xử phạt hành chính do những vi phạm liên quan đến lô trái phiếu của Tân Hoàng Minh.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 698/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (MCK: EVS, sàn HNX) số tiền 400 triệu đồng.

ubcknn xu phat loat cong ty chung khoan lien quan den trai phieu tan hoang minh dspl
Chứng khoán An Bình và Chứng khoán Everet bị xử phạt do những vi phạm liên quan đến lô trái phiếu của Tân Hoàng Minh. Ảnh minh họa

Trong đó, Chứng khoán Everest bị xử phạt số tiền 250 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo điểm đ khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng được.

Cụ thể, Chứng khoán Everest là tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán cho Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông thực hiện đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu WTPCH2125003. Tuy nhiên, Công ty chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (Nghị định số 153/2020/NĐ-CP).

Ngoài ra, EVS cũng bị phạt tiền 150 triệu đồng theo quy định tại khoản 3a Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo điểm b khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do báo cáo sai lệch về khối lượng trái phiếu Cung điện Mùa Đông chào bán thành công do EVS làm đại lý phát hành và phương thức phát hành của trái phiếu Cung điện Mùa Đông.

EVS bị buộc cải chính thông tin, quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo điểm c khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Công ty CP Chứng khoán An Bình cũng bị UBCKNN xử phạt hành chính do những vi phạm liên quan đến lô trái phiếu của nhóm Tân Hoàng Minh.

Cụ thể, UBCKNN xử phạt Chứng khoán An Bình số tiền 250 triệu đồng do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng được.

Theo đó, Chứng khoán An Bình đóng vai trò tổ chức tư vấn cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil (thành viên thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) thực hiện đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ trái phiếu trị giá 800 tỷ đồng. Tuy nhiên, đơn vị này không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ là chính xác dù có thể kiểm chứng được.

Chứng khoán An Bình còn bị phạt tiền 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu của kỳ báo cáo quý IV/2021, năm 2021, bao gồm: Báo cáo số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu doanh nghiệp trên từng tổ chức lưu ký; Báo cáo tình hình thanh toán gốc/lãi trái phiếu trong kỳ; Báo cáo số lượng tổ chức phát hành đăng ký trái phiếu và khối lượng trái phiếu đăng ký, lưu ký trong kỳ; Báo cáo tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-cong-ty-chung-khoan-bi-xu-phat-lien-quan-den-trai-phieu-tan-hoang-minh-a551572.html