Hải Dương: Chủ tịch UBND tỉnh đứng đầu tín nhiệm thấp


Thứ 5, 11/12/2014 | 09:48


Chiều 11/12, tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XV, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Chiều 11/12, tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XV, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Giám đốc Sở Tài chính ông Nguyễn Trọng Hưng có 12 phiếu tín nhiệm thấp chiếm 19,7\%. Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có 4 phiếu tín nhiệm thấp chiếm 6,6\%.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 15 chức danh do HĐND tỉnh bầu:

STT

Họ tên, chức danh

Kết quả

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm thấp

1

Bùi Thanh Quyến, Chủ tịch HĐND tỉnh

41 (67,2\%)

13 (21,3\%)

6 (9,8\%)

2

Nguyễn Văn Hợp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

36 (59\%)

12 (19,7\%)

10 (16,4\%)

3

Nguyễn Thành Công, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

33 (54,1\%)

17 (27,9\%)

5 (8,2\%)

4

Hoàng Văn Bảo, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

54 (88,5\%)

6 (9,8\%)

0

5

Hoàng Ngọc Huyên,Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

35 (57,4\%)

18 (29,5\%)

4 (6,6\%)

6

Nguyễn Thanh Mai,Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

41 (67,2\%)

15 (24,6\%)

3 (4,9\%)

7

Nguyễn Mạnh Hiển, Chủ tịch UBND tỉnh

35 (57,4\%)

9 (14,8\%)

16 (26,2\%)

8

Nguyễn Dương Thái, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

51 (83,6\%)

5 (8,2\%)

4 (6,6\%)

9

Nguyễn Anh Cương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

39 (63,9\%)

17 (27,9\%)

4 (6,6\%)

10

Nguyễn Văn Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

44 (72,1\%)

13 (21,13\%)

3 (4,9\%)

11

Đinh Văn Truy, Ủy viên UBND tỉnh

44 (72,1\%)

16 (26,2\%)

0

12

Bùi Ngọc Phi, Ủy viên UBND tỉnh

23 (37,7\%)

27 (44,3\%)

10 (16,4\%)

13

Nguyễn Trọng Hưng, Ủy viên UBND tỉnh

31 (50,8\%)

17 (27,9\%)

12 (19,7\%)

14

Phạm Văn Tỏ, Ủy viên UBND tỉnh

37 (60,7\%)

17 (27,9\%)

5 (8,2\%)

15

Hoàng Mai Khương, Ủy viên UBND tỉnh

24 (39,3\%)

29 (47,5\%)

6 (9,8

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thanh Quyến đọc Tờ trình về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội. Các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất biểu quyết thông qua danh sách lấy phiếu tín nhiệm này.

 

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/hai-duong-chu-tich-ubnd-tinh-dung-dau-tin-nhiem-thap-a73683.html