Hai trường hợp nào sẽ được tăng lương hưu từ 1/7/2024?


Thục Hiền

Chủ nhật, 03/12/2023 | 07:37


Cùng sự kiện

Khi cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, từ ngày 1/7/2024 sẽ có 2 trường hợp được tăng lương hưu khi đáp ứng đủ các điều kiện.

Theo tờ Kinh Tế & Đô Thị, thực hiện chương trình Kỳ họp thứ 6, ngày 10/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Theo đó, về thực hiện chính sách tiền lương, Nghị quyết quyết nghị từ ngày 1/7/2024 thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Tin trong nước - Hai trường hợp nào sẽ được tăng lương hưu từ 1/7/2024?
Từ ngày 1/7/2024 sẽ có 2 trường hợp được tăng lương hưu khi đáp ứng đủ các điều kiện. Ảnh minh họa.

Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước.

Từ ngày 1/7/2024 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Như vậy, sẽ có 2 trường hợp được tăng lương hưu sau khi cải cách tiền lương, đó là:

Những người thuộc nhóm đối tượng điều chỉnh tăng lương hưu.

Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương

Liên quan đến vấn đề này, báo Lao Động thông tin thêm, theo Mục II Nghị quyết 27-NQ/TW, việc cải cách tiền lương sẽ thực hiện trên tinh thần là không làm giảm lương. Khi cải cách tiền lương làm tăng lương của các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các đối tượng này cũng sẽ tăng.

Vì mức lương hưu được tính từ mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và tỉ lệ hưởng lương hưu, nên nếu quy định về tỉ lệ hưởng lương hưu không thay đổi, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tăng thì mức lương hưu cũng sẽ tăng.

Xem thêm: Sau cải cách tiền lương 2024, mức lương giáo viên sẽ thay đổi như thế nào?

Theo những phân tích trên thì xét trong trường hợp cải cách tiền lương làm tăng lương, để được tăng lương hưu theo đợt cải cách tiền lương, người tham gia bảo hiểm xã hội cần đáp ứng các điều kiện sau:

Đủ điều kiện hưởng lương hưu;

Người tham gia bảo hiểm xã hội phải nghỉ hưu sau thời điểm cải cách tiền lương và đã có khoảng thời gian hưởng mức lương tăng trước đó.

Người tham gia bảo hiểm xã hội không đáp ứng các điều kiện nêu trên thì sẽ không được tăng lương hưu.

Thục Hiền (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-truong-hop-nao-se-duoc-tang-luong-huu-tu-1-7-2024-a601944.html