Hàng loạt công ty chứng khoán bị đình chỉ, giải thể


Thứ 6, 13/09/2013 | 10:40


Nằm trong lộ trình tái cơ cấu thị trường chứng khoán, với việc thu gọn số lượng công ty chứng khoán thành viên tham gia và gia tăng sức mạnh cho hệ thống, hàng loạt án phạt đã được đưa ra, không ít công ty phải rời bỏ cuộc chơi.

Nằm trong lộ trình tá? cơ cấu thị trường chứng khoán, vớ? v?ệc thu gọn số lượng công ty chứng khoán thành v?ên tham g?a và g?a tăng sức mạnh cho hệ thống, hàng loạt án phạt đã được đưa ra, không ít công ty phả? rờ? bỏ cuộc chơ?.Bước qua thờ? hoàng k?m, các công ty chứng khoán đang phả? chật vật để tồn tạ?.L?ên t?ếp trong những ngày gần đây, trên Sở g?ao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí M?nh (HSX) ban hành thông báo đình chỉ hoạt động hoặc g?ả? thể các Công ty Chứng khoán thành v?ên.Theo đó, từ ngày 26/8, HSX đã có quyết định đình chỉ hoạt động g?ao dịch của CTCP Chứng khoán V?ệt Quốc (VQSC) từ 27/8/2013 đến ngày 10/9/2013 do bị Trung tâm Lưu ký chứng khoán V?ệt Nam đình chỉ tạm thờ? hoạt động thanh toán bù trừ g?ao dịch chứng khoán. Hết thờ? hạn trên, đến ngày 10/9, Sở lạ? t?ếp tục có quyết định g?a hạn thờ? g?an đình chỉ hoạt động g?ao dịch của VQSC thêm 1 tháng từ 11/9/2013 đến 10/10/2013. Nguyên nhân do VQSC bị Trung tâm lưu ký kéo dà? thờ? g?an đình chỉ tạm thờ? hoạt động thanh toán bù trừ g?ao dịch chứng khoán.Ngay sau đó, ngày 11/9, công ty chứng khoán "dính án" đình chỉ t?ếp theo là CTCP Chứng khoán Golden Br?dge V?ệt Nam (GBVS). Thờ? g?an đình chỉ hoạt động đố? vớ? GBVS bắt đầu từ 16/9 đến 27/9/2013.Cùng ngày 12/9, Sở cũng ra thông báo chấm dứt tư cách thành v?ên g?ao dịch đố? vớ? 2 công ty chứng khoán Âu V?ệt (AVS) và Chợ Lớn (CLSC).Trong kh? đó, CTCP Chứng khoán Sao V?ệt (VSSC) đã ban hành Nghị quyết Đạ? hộ? cổ đông bất thường thông qua g?ả? thể công ty. Vớ? quyết định trên, dự k?ến số t?ền thu được sau kh? bán tà? sản là 94,5 tỷ đồng, thanh toán công nợ xong, số còn lạ? dự k?ến ch?a cho các cổ đông ở mức 93 tỷ đồng. G?á trị dự k?ến cho mỗ? cổ phần là 6.900 đồng/cp.Như vậy, mặc dù thị trường chứng khoán vẫn cho thấy sự tăng trưởng hàng năm song rõ ràng tình hình càng ngày càng nh?ều thử thách vớ? những quy định s?ết chặt về tính an toàn l?ên tục được ban hành. Sự rờ? bỏ cuộc chơ? của các công ty chứng khoán là đ?ều tất yếu và nằm trong lộ trình tá? cơ cấu của thị trường, nhằm tạo sức mạnh và an toàn cho hệ thống.
Theo Dân trí

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hang-loat-cong-ty-chung-khoan-bi-dinh-chi-giai-the-a1192.html

Tag: