Hàng loạt dự án BĐS ở thành phố lớn bị "treo giò"


Chủ nhật, 10/11/2013 | 23:01


(ĐSPL)-Mới đây, sở Xây dựng TP.HCM vừa thông báo một con số khiến nhiều chủ đầu tư bất động sản (BĐS) đang trong thời kỳ "đóng băng" phải "sốt xình xịch", hoang mang, lo lắng.

(ĐSPL)-Mớ? đây, sở Xây dựng TP.HCM vừa thông báo một con số kh?ến nh?ều chủ đầu tư bất động sản (BĐS) đang trong thờ? kỳ "đóng băng" phả? "sốt xình xịch", hoang mang, lo lắng.

Theo đó, gần 1.000 dự án tạ? thành phố này đã bị chính quyền địa phương "treo g?ò". Tính đến thờ? đ?ểm h?ện tạ?, số dự án BĐS của TP.HCM đã bị dừng lên đến 50\%. Mặc dù ở Hà Nộ? chưa có thống kê cụ thể, tuy nh?ên nh?ều chuyên g?a khẳng định, con số này chắc chắn sẽ kh?ến nh?ều ngườ? phả? ngỡ ngàng.

Gần 1.000 dự án bị "buộc chân"

Sở Xây dựng TP.HCM vừa cho b?ết, trong 9 tháng đầu năm có thêm 373 dự án BĐS ngừng tr?ển kha?, nâng tổng số dự án ngừng tr?ển kha? tăng hơn gấp đô? so vớ? năm 2012. Như vậy, đến nay số dự án ngừng tr?ển kha? là 689 dự án, ch?ếm khoảng 50\% số dự án bất động sản trên địa bàn thành phố (1.386 dự án). Bên cạnh đó, thành phố cần k?ên quyết ngừng các dự án nhà ở chưa g?ả? phóng mặt bằng, sàng lọc, loạ? bỏ những doanh ngh?ệp không đủ đ?ều k?ện, năng lực k?nh doanh. H?ện tạ? TP. Hà Nộ? vẫn chưa có con số cụ thể về các dự án sẽ bị "treo g?ò" thờ? g?an qua.

Còn theo đề xuất mớ? đây nhất của bộ Xây dựng lên Chính phủ, trong thờ? g?an tớ?, một trong những t?êu chí quan trọng của v?ệc tạm dừng dự án BĐS nên căn cứ vào t?ến độ công trình. Chỉ các dự án g?ả? phóng mặt bằng trên 70\% đang th? công xây dựng dở dang mớ? được rơ? vào top các dự án an toàn, được tr?ển kha? t?ếp. Các dự án g?ả? phóng mặt bằng đạt trên 30\% nhưng dướ? 70\% vẫn thuộc d?ện rủ? ro, vì muốn tr?ển kha? t?ếp hay tạm dừng sẽ còn phụ thuộc vào địa phương quyết định. Đố? vớ? các dự án chưa g?ả? phóng mặt bằng hoặc g?ả? phóng mặt bằng dở dang dướ? 30\% d?ện tích buộc phả? tạm dừng. T?êu chí tạm dừng dự án này được bộ Xây dựng đưa ra nhằm g?ảm nguồn cung nhà ở thương mạ?. Nó đặc b?ệt hữu h?ệu vớ? thị trường BĐS Hà Nộ? vốn được nhận định là nếu tr?ển kha? t?ếp sẽ dư thừa nguồn cung đủ để phục vụ đến năm 2050. Ngay sau kh? có quyết định "trảm" gần 1.000 dự án ở TP.HCM cộng vớ? đề xuất của bộ Xây dựng, nh?ều chuyên g?a và các chủ đầu tư dự án đều lên t?ếng tỏ rõ sự không đồng thuận.

Dự án bị dừng chưa phả? là con số thực

Trao đổ? vớ? PV báo Đờ? sống và Pháp luật, ông Nguyễn Trường T?ến, Phó chủ tịch h?ệp hộ? Nhà thầu Xây dựng đánh g?á: "Tô? nghĩ con số gần 700 dự án bị ngừng tạ? TP.HCM chưa phả? là con số thực. Trên thực tế, các dự án không có đ?ều k?ện t?ếp tục tr?ển kha? sẽ còn lớn hơn. Cho đến g?ờ phút này, ngoà? dự án của các tổ chức tà? chính, những ngườ? đầu tư thật hay các tổ chức nước ngoà?, tô? thấy có rất ít dự án có thể phát tr?ển được. Nếu dự án "dính" vào nguồn vốn vay của ngân hàng, vốn huy động của các nguồn khác nhau trong nước thì chắc chắn đều bị dừng lạ?. Họ không có t?ền nên không g?ả? ngân, mà không g?ả? ngân được thì cũng không làm được gì".

Đánh g?á về đề xuất dừng dự án nếu không đảm bảo tỷ lệ về g?ả? phóng mặt bằng mớ? đây của bộ Xây dựng, ông T?ến cho rằng, đ?ều k?ện t?ên quyết của một dự án là phả? g?ả? phóng xong mặt bằng và hầu hết các chủ đầu tư đều gặp khó khăn từ khâu này. Trong thờ? kỳ BĐS gặp khó khăn như h?ện nay, vấn đề đó lạ? càng trở nên nổ? cộm. Các đơn vị th? công chỉ th? công kh? chủ đầu tư g?ao mặt bằng cho họ. Còn về phí bộ Xây dựng, họ đưa ra "lệnh" dừng các dự án nếu không g?ả? phóng mặt bằng là có quyền của họ. Cho nên, "lệnh" của bộ Xây dựng cũng không sa?. Vấn đề nằm ở chỗ, chủ đầu tư h?ện g?ờ không có t?ền lạ? vướng phả? một số thủ tục khác nữa nên không g?ả? phóng được mặt bằng và không t?ến hành th? công được. A? cũng có lý của mình cả nhưng cá? lý nằm ở chỗ là g?ờ chúng ta đang không có t?ền. Đạ? bộ phận các nhà thầu bây g?ờ đều "đó?" và ở trong tình trạng bị "suy d?nh dưỡng" hết rồ?.

H?ện nay, vẫn có không ít dự án có tr?ển vọng, đánh đúng vào tâm lý của ngườ? dân song vẫn không thể hợp tác cùng ngân hàng và không có vốn. Trước thực trạng trên, ông T?ến đã đưa ra lý g?ả? về thá? độ e dè của các ngân hàng: H?ện nay, ngân hàng bị thất thoát quá nh?ều. Tà? sản bị "đọng" trong BĐS trong ngân hàng cỡ khoảng 300.000 tỷ thì không có lý nào họ lạ? đ? hỗ trợ cho những ngườ? đang sở hữu khố? nợ đọng này. Hay nó? cách khác họ cũng mất n?ềm t?n vớ? BĐS rồ? và rơ? vào thế bí. Chính phủ vừa rồ? đổ thêm 30.000 tỷ cứu bất động sản nhưng cũng khó lắm vì nó quá nhỏ nho?. BĐS như bệnh nhân bây g?ờ phả? mổ rồ? mà chỉ có t?ền để uống thuốc kháng s?nh cầm cự thô? thì làm sao có thể cứu được.

V?ệt Nam đang "bộ? thực" dự án manh mún

Ông Phạm Sỹ L?êm, nguyên Thứ trưởng bộ Xây dựng cho rằng, v?ệc gần 1.000 dự án ở TP.HCM bị dừng chứng tỏ h?ện nay các dự án của nhà đầu tư V?ệt Nam quá manh mún, quy mô nhỏ lẻ. Nguyên nhân của thực trạng này là do họ k?nh doanh đầu tư theo phong trào, không đ?ều tra thị trường. Bên cạnh đó, cũng cần phả? nhấn mạnh, các cơ quan chức năng thể h?ện cá? nhìn chưa được sâu xa. "Tô? nghĩ rằng, trong lúc BĐS khó khăn cũng là khoảng thờ? g?an mà các nhà làm chính sách đánh g?á lạ? thị trường xem đã làm được gì và th?ếu sót ở đâu, rồ? từ đó rút k?nh ngh?ệm. Tuy nh?ên, dường như họ không làm được đ?ều này", ông L?êm khẳng định.

Theo nguyên Thứ trưởng bộ Xây dựng, đố? vớ? những dự án nằm ngoà? quy hoạch mà quá nhỏ lẻ thì chính quyền địa phương, bộ Xây dựng cũng nên dẹp đ?. Tuy nh?ên, những dự án trong quy hoạch nếu nhà đầu tư chứng m?nh kh? hoàn th?ện sẽ bán được thì ngân hàng nên cho vay để t?ếp tục phát tr?ển. V?ệc tạm dừng, thu hồ? dự án cũng chỉ là một b?ện pháp tạm thờ?. Bở? vì, kh? thu hồ?, họ sẽ xử lý như thế nào. Chắc chắn không nh?ều nhà đầu tư muốn mua lạ? để xây dựng trong cá? thờ? buổ? suy thoá? k?nh tế như h?ện nay.

Trả lờ? PV báo Đờ? sống và Pháp luật về v?ệc bộ Xây dựng đề xuất lên Chính phủ dừng dự án g?ả? phóng mặt bằng dướ? 30\% và vớ? các dự án g?ả? phóng mặt bằng dướ? 70\% g?ao cho chính quyền địa phương quyết định có t?ếp tục được xây dựng nữa hay không, ông Phạm Sỹ L?êm khẳng định: "Đây là đề xuất g?ả? quyết sự v?ệc theo k?ểu hình thức, chưa sát vớ? thực tế. Họ phả? phân tích được, các dự án mà chủ đầu tư chưa g?ả? phóng được nằm ở khu vực nào. Nh?ều kh? chậm g?ả? phóng mặt bằng không phả? do chủ đầu tư mà nguyên nhân từ luật, chính sách của các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, nh?ều dự án đã g?ả? phóng mặt bằng được hơn 70\% nhưng nằm ở ngoạ? đô, v?ệc g?ả? phóng rất dễ dàng. Chính vì thế, chẳng thể căn cứ vào con số trên để đánh g?á năng lực của chủ đầu tư và ra quyết định dừng dự án".

Về v?ệc bị dừng dự án, ông Nguyễn Hồng Q. (một nhà thầu xây dựng tạ? huyện Mê L?nh, (Hà Nộ?) bức xúc: "Mấy năm qua, bất động sản "chìm đáy". V?ệc chúng tô? có thể "sống sót" đến thờ? đ?ểm này đã là sự cố gắng không ngừng nghỉ. V?ệc dừng dự án thờ? đ?ểm này và đề xuất t?êu chí dừng của bộ Xây dựng chưa hợp lý và th?ếu sự công bằng. V?ệc dừng dự án cũng đồng nghĩa vớ? v?ệc ép các chủ đầu tư vào con đường phá sản. Bở? kh? đó, các khách hàng sẽ lũ lượt đến rút vốn. Doanh ngh?ệp đó sẽ "mang t?ếng" và không có được sự t?n tưởng tuyệt đố? của các đố? tác".

Đừng nên g?ả? quyết khó khăn bằng lờ? nó?

Ông Nguyễn Trường T?ến, Phó chủ tịch h?ệp hộ? Nhà thầu Xây dựng dẫn ra một thực tế rằng, hầu hết chủ đầu tư h?ện nay là những ngườ? không có k?nh ngh?ệm và không có năng lực tà? chính. Những ngườ? có năng lực tà? chính và có k?nh ngh?ệm lạ? không được tham g?a vào thị trường này. "Nếu chúng ta tìm được những nhà đầu tư BĐS thật chất, tr?ển kha? gó? 30.000 tỷ có h?ệu quả thì chúng ta sẽ thúc đẩy được thị trường phát tr?ển lên. H?ện nay, ngườ? b?ết làm thì không được làm, ngườ? b?ết t?êu thì không có t?ền và ngược lạ?. Bây g?ờ không phả? là câu chuyện nó? bằng chủ trương nữa mà phả? bằng những hành động cụ thể. Bộ Xây dựng và các tỉnh phả? là ngườ? đứng ra g?ả? quyết các dự án cụ thể. Những dự án này, a? sẽ là chủ đầu tư t?ếp, những dự án này sẽ được cơ chế chính sách cho vay như thế nào, mỗ? thành phố sẽ làm một dự án. Sau đó báo chí đ? theo, làm rõ những đ?ểm sáng và dần nhân rộng ra, lấy lạ? n?ềm t?n và sức mua của dư luận", ông T?ến k?ến nghị.

Hồng Chân

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hang-loat-du-an-bds-o-thanh-pho-lon-bi-treo-gio-a8474.html