Hàng loạt giáo viên bị cáo buộc lạm dụng tình dục nữ sinh


Thứ 3, 07/01/2014 | 02:44


(ĐSPL) - Có hơn 30 người phụ nữ khiếu nại đã bị giáo viên dạy nhạc lạm dụng tình dục tại trường hoặc lúc dạy kèm.

(ĐSPL) - Có hơn 30 ngườ? phụ nữ kh?ếu nạ? đã bị g?áo v?ên dạy nhạc lạm dụng tình dục tạ? trường hoặc lúc dạy kèm.

Mớ? đây, một số g?áo v?ên trường nhạc Royal Northern, ngoà? 50 tuổ? đã bị cáo buộc lạm dụng tình dục các nữ s?nh. Ông Chr?s L?ng đã chuyển đến Mỹ sau kh? bị cảnh sát cáo buộc quấy rố? tình dục các nữ s?nh trường âm nhạc Chetham tạ? Manchester. Ngày 5/1 vừa qua, ông nhận được lệnh quay trở lạ? Anh để t?ếp tục trả lờ? thẩm vấn song ông này đã không th? hành lệnh.

t?nh-duc.jpg" alt="Hàng loạt g?áo v?ên bị cáo buộc lạm dụng tình dục nữ s?nh" />
Chr?s L?ng

Phía cảnh sát cho b?ết có hơn 30 phụ nữ kh?ếu nạ? đã bị g?áo v?ên này lạm dụng tình dục tạ? trường hoặc lúc dạy kèm, 39 ngườ? đã được đ?ều tra, 5 ngườ? trong số họ g?ờ đã chết.

Vào tháng 2/2013, tờ Guard?an cho b?ết có 10 nữ s?nh đã bị ông L?ng lạm dụng tình dục trong những năm 1980 kh? ông này còn đang là g?ảng v?ên tự do tạ? Chetham. Họ cho b?ết ông này đã hướng dẫn những bé gá? 15 tuổ? lột đồ trong g?ờ học.

Có 4 g?áo v?ên dạy nhạc cũng đang tạ? ngoạ? sau kh? bị cảnh sát bắt để đ?ều tra về những cáo buộc lạm dụng tình dục tạ? trường nhạc Chetham và trường cao đẳng nhạc Royal Northern cũng ở Manchester.

Rất nh?ều g?ảng v?ên dạy nhạc đã bị cáo buộc lạm dụng tình dục nữ s?nh vào thờ? đ?ểm ông L?ng bị cáo buộc. Trong số đó có g?áo v?ên v?olon Wen Zhou L?, 57 tuổ?, g?áo sư tạ? Royal Northern và là cựu g?áo v?ên tạ? Chetham bị bắt hồ? tháng 2 năm ngoá? vì bị tình ngh? h?ếp dâm. G?áo v?ên bass đô? nổ? t?ếng Duncan McT?er, 58 tuổ? cũng bị bắt tạ? nhà r?êng hồ? tháng năm vì bị cáo buộc lạm dụng tình dục nữ s?nh 20 tuổ? g?ữa những năm 90 tạ? trường nhạc Royal Northern.

N?cholas Sm?th, 65 tuổ?, đến từ Macclesf?eld, Chesh?re cũng bị bắt vào hồ? tháng bảy vì ngh? phạm tộ? tình dục vớ? bé gá? 15 tuổ? vào cuố? những năm 1970 kh? ông còn đang g?ảng dạy tạ? Chetham.

PV (Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hang-loat-giao-vien-bi-cao-buoc-lam-dung-tinh-duc-nu-sinh-a16975.html

Tag: